Technisch Due Dilligence Onderzoek

De Engelse term due diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid. In de vastgoedpraktijk betekent dit het verrichten van onderzoek naar de kwaliteit van de vastgoedbelegging voorafgaande aan de aankoop op onder andere juridische, fiscale, bouwtechnische en commerciële aspecten.

BOAG voert het bouw- en installatietechnische onderzoek uit voor kopende en verkopende partijen. Uiteindelijk hebben we als doel om potentiële risico’s voor onze klanten in beeld te brengen. In de praktijk herkennen we technische due diligence onderzoeken in twee categorieën:

  • Portefeuilleonderzoek.
  • Transformatievraagstukken.

Portefeuilleonderzoek

Het kenmerk van portefeuilleonderzoek is dat een grote hoeveelheid gebouwen moet worden gescreend in zeer korte tijd. BOAG richt zich daarbij met ervaren inspecteurs en adviseurs op de volgende aspecten:

  • De beschikbare informatie in de dataroom. De dataroom is een digitale omgeving met gebouw gerelateerde documenten. Tijdens deze review wordt beoordeeld of belangrijke documenten aanwezig zijn en of daar risico’s in schuilen.
  • De gebouwinspectie die op basis van een geüniformeerde gebrekenanalyse (gebaseerd op de conditiemeting NEN 2767) inzicht geeft in de staat van het gebouw. Er wordt dan specifiek gekeken naar achterstallig onderhoud, de huidige conditie van het gebouw en eventuele technische gebreken. Tijdens deze inspecties worden gebouwen ook getoetst op wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld brandveiligheid, veiligheid van liften, legionella en asbest.
  • Door gebruik te maken van erkende partners kan BOAG ook asbestonderzoek en milieutechnisch (bodem-)onderzoek laten uitvoeren, zodat ook eventuele risico’s op dat aspect in kaart worden gebracht.

Wij hebben in methode, inspectie-instrumentarium en rapportage een sterke mate van uniformiteit en kwaliteit ontwikkeld. Hierdoor zijn wij in staat om in een zeer korte tijd scherpe analyses te maken van de risico’s bij een gebouwovername. De risico’s worden bovendien op een professionele en kernachtige manier gerapporteerd. Wij maken hiervoor gebruik van de RICS guideline for technical due diligence of commercial, industrial & residential property in Continental Europe, 1st edition. Onze rapportages zijn hierop gebaseerd.

Transformatievraagstukken

Naast de due dilligence voor grote portefeuilles wordt BOAG ook regelmatig betrokken bij transformatievraagstukken. Als de potentiële koper bijvoorbeeld een bestaand kantoor wil transformeren naar een hotel dan adviseren wij hem over de mogelijkheden. Dit vereist een andere vorm van inspectie en rapportage. De inspecteurs kijken dan specifiek naar de technische en functionele mogelijkheden van het gebouw en BOAG kan adviseren over de technische, functionele en financiële haalbaarheid van de gewenste oplossingen. Dit kan resulteren in inpassingstudies, scenarioanalyses of kostenramingen die zijn gebaseerd op het te verwachten kwaliteitsniveau en inrichting van het hotel (aantal sterren). Ook hierin speelt de basisinformatie die wordt verkregen uit de gebouwinspectie een belangrijke rol.

BOAG kan met haar ervaren adviseurs en inspecteurs inspelen op de specifieke vraagstelling van de klant. Het inzichtelijk maken van potentiële risico’s is bij dit soort grote investeringsbeslissingen essentieel.

Meer weten over vastgoedadvies?

Onze technisch vastgoedadviseur Henk-Jaap Binder kan u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen.

Email Henk-Jaap Bel mij
Relevante projecten

De andere projectmanagers die BOAG sterk maken

Bekijk ons team
ing. Francis Alba Heijdenrijk manager Directievoering en toezicht/senior projectmanager
ing. Jeroen van Egmond projectmanager
ing. Marcel van Erven senior projectmanager uitvoering
ir. Michel van Gageldonk projectmanager
Rik ter Haar senior projectmanager uitvoering/directievoerder
Robbert den Hartog projectmanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Ashwin Jhingoer projectmanager
Marcel Karel projectmanager uitvoering
Jasmijn Klingens projectmanager
ing. Johan Knook senior projectmanager
Ton Lansbergen senior projectmanager uitvoering
Marc Mattheijer senior projectmanager
ing. Bastiaan Muilwijk projectmanager
Peter Paulissen senior projectmanager uitvoering
ir. Esther Penders projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Boris Plukaard projectmanager
ir. Daniel Spiessens senior projectmanager
ir. Rick van Tiel projectmanager
ir. Amanda Verschuur projectmanager
ing. Thomas van den Wijngaard projectmanager uitvoering

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.