Oppervlaktemeting (NEN 2580) en tekeningenbeheer

Een NEN 2580 meting geeft de opdrachtgever een exacte en geüniformeerde opgave van het aantal vierkante meters van een gebouw.

Volgens een vastgestelde norm wordt op basis van digitale tekeningen of werkelijk ingemeten gebouwsituaties de exacte oppervlakte bepaald. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de definities bruto vloeroppervlakte, netto vloeroppervlakte, vrij verhuurbaar oppervlakte en gebruikersoppervlakte. De rapportages worden ingericht conform de NEN 2580 normering en specifieke wensen van de klant. Zo kunnen desgevraagd unitoverzichten of overzichten per gebruiksfunctie worden toegevoegd aan de rapportage. De gewaarmerkte rapportage biedt duidelijke uitgangspunten voor bijvoorbeeld verhuurbesprekingen.

De werkwijze en de daarbij behorende certificaten kennen verschillende classificaties conform de NEN 2580 norm:

 • Meetcertificaat A
 • Meetcertificaat B
 • Meetcertificaat C

Met deze drie typen meetcertificaten wordt, bij verschillende uitgangspunten, het onderscheid duidelijk met betrekking tot de betrouwbaarheid van een meting.

Meetcertificaat A

 • Uitgangspunt: gebouw ter plaatse gecontroleerd of ingemeten.
 • Meting: vanaf alle soorten plattegrondtekeningen.
 • Controle ter plaatse: ruimten gecontroleerd op functie, maten gecontroleerd of ingemeten.
 • Nauwkeurigheid: hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten en hoog ten opzichte van de werkelijke situatie.

Meetcertificaat B

 • Uitgangspunt: gebouw niet ter plaatse gecontroleerd, in aanbouw, verbouw, uitvoeringsgereed.
 • Meting: vanaf bestek-, uitvoerings-, werk- en/of revisietekeningen.
 • Controle ter plaatse: n.v.t. of ruimten gecontroleerd op functie.
 • Nauwkeurigheid: hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten, maar onbekend ten opzichte van de werkelijke situatie.

Gelet op de fase waarin de tekening(en) zijn gemaakt, kan worden aangenomen (niet met zekerheid worden vastgesteld) dat er slechts een geringe afwijking te verwachten is ten opzichte van de werkelijkheid. Tevens kunnen functies van ruimten zijn gewijzigd, wat de VVO kan beïnvloeden

Meetcertificaat C:

 • Uitgangspunt: gebouw in ontwerpfase.
 • Meting: vanaf voorlopige of definitieve ontwerptekeningen.
 • Controle ter plaatse: n.v.t.
 • Nauwkeurigheid: hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten, maar hypothetisch ten opzichte van de werkelijke situatie.

Tekeningenbeheer

Het op orde hebben en houden van bouwkundige en installatietechnische tekeningen en van specifieke (facilitaire) tekeningen van vloerafwerking of inrichting leidt tot enorm tijdsbesparing voor de facilitaire organisatie. Bovendien verkleint het de kans op fouten. BOAG biedt een systeem aan waarmee versiebeheer en de mogelijkheid om op iedere willekeurig plek uw specifieke tekeningen digitaal op te roepen zeer eenvoudig wordt. Tevens kan BOAG ondersteunen bij het opschonen en rubriceren van uw (digitale) tekeningen.

Meer weten over vastgoedadvies?

Onze technisch vastgoedadviseur Henk-Jaap Binder kan u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen.

Email Henk-Jaap Bel mij
Relevante projecten

De andere projectmanagers die BOAG sterk maken

Bekijk ons team
ing. Francis Alba Heijdenrijk manager Directievoering en toezicht/senior projectmanager
ing. Jeroen van Egmond projectmanager
ing. Marcel van Erven senior projectmanager uitvoering
ir. Michel van Gageldonk projectmanager
Rik ter Haar senior projectmanager uitvoering/directievoerder
Robbert den Hartog projectmanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Ashwin Jhingoer projectmanager
Marcel Karel projectmanager uitvoering
Jasmijn Klingens projectmanager
ing. Johan Knook senior projectmanager
Ton Lansbergen senior projectmanager uitvoering
Marc Mattheijer senior projectmanager
ing. Bastiaan Muilwijk projectmanager
Peter Paulissen senior projectmanager uitvoering
ir. Esther Penders projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Boris Plukaard projectmanager
ir. Daniel Spiessens senior projectmanager
ir. Rick van Tiel projectmanager
ir. Amanda Verschuur projectmanager
ing. Thomas van den Wijngaard projectmanager uitvoering

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.