Conditiemeting (NEN 2767)

Binnen de onderhoudspraktijk van Nederland is inmiddels de conditiemethodiek de standaard. Deze genormeerde methode (conditiemeting NEN 2767) is beproefd en en wordt succesvol ingezet als instrument voor het opstellen van een MJOP.

Voordeel van deze methode (boven de algemene inspectie), is dat het een geüniformeerde methode is die objectiviteit mogelijk maakt:
onderhoudsactiviteiten kunnen gestuurd worden op de feitelijke kwaliteit (=conditie) van gebouwdelen, op de juiste inzet van middelen en op de kwaliteit van het vastgoed.

De NEN 2767 conditiemeting methodiek is gestoeld op het identificeren van gebreken. Dus de kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin gebreken waarneembaar zijn (Hoe minder gebreken, des te beter de kwaliteit). De conditiemethode beoordeelt gebouwelementen (zoals bijvoorbeeld de gevel) op drie afzonderlijke aspecten (gebrekenparameters):

  • Omvang
  • Intensiteit
  • Ernst.

Omvang, Intensiteit en Ernst

Omvang is de mate waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale beschouwde hoeveelheid, uitgedrukt in een percentage van het bouw- of installatiedeel volgens NEN 3699 of het volume van een bouw- of installatiedeel dat moet worden vervangen om het gebrek op te lossen.

De indicator intensiteit geeft aan in welk stadium (begin, gevorderd, eindstadium) het gebrek zich bevindt.

De ernst is de mate van invloed van het gebrek op het functioneren van het bouw- of installatiedeel (Gering, serieus, ernstig).

Eindscore conditiemeting NEN2767

De combinatie van bovengenoemde parameters leidt tot een uiteindelijke conditiescore te weten:

  • 1  = Uitstekende conditie. Incidenteel geringe gebreken.
  • 2 = Goede conditie. Incidenteel beginnende veroudering.
  • 3 = Redelijke conditie. Plaatselijk zichtbare veroudering; Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar.
  • 4 = Matige conditie. Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar.
  • 5 = Slechte conditie. De veroudering is onomkeerbaar.
  • 6 = Zeer slechte conditie. Niet meer te classificeren onder conditie 5.

Deze conditieniveaus kunnen ook geaggregeerd worden zodat uiteindelijk een kwaliteitsniveau per asset wordt verkregen. Dit biedt weer goede input voor strategische afwegingen met betrekking tot het vastgoed.

Met behulp van de conditietemeting wordt een geüniformeerde kwaliteit vastgesteld die eenvoudig kan worden gemonitord. BOAG werkt met de O-prognose software en met geactualiseerde kostendatabasebestanden.  Voor de opname van gebreken maken we gebruik van tablets. Desgevraagd kan een klantlicentie worden verkregen om de onderhoudsinformatie ook online te kunnen raadplegen.

Meer weten over vastgoedadvies?

Onze managing director ing. Johan de Vries MSc kan u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen.

Email Johan Bel mij
Relevante projecten

De andere projectmanagers die BOAG sterk maken

Bekijk ons team
ing. Francis Alba Heijdenrijk manager Directievoering en toezicht/senior projectmanager
ing. Jeroen van Egmond projectmanager
ing. Marcel van Erven senior projectmanager uitvoering
ir. Michel van Gageldonk projectmanager
Rik ter Haar senior projectmanager uitvoering/directievoerder
Robbert den Hartog projectmanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Ashwin Jhingoer projectmanager
Marcel Karel projectmanager uitvoering
Jasmijn Klingens projectmanager
ing. Johan Knook senior projectmanager
Ton Lansbergen senior projectmanager uitvoering
Marc Mattheijer senior projectmanager
ing. Bastiaan Muilwijk projectmanager
Peter Paulissen senior projectmanager uitvoering
ir. Esther Penders projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Boris Plukaard projectmanager
ir. Daniel Spiessens senior projectmanager
ir. Rick van Tiel projectmanager
ir. Amanda Verschuur projectmanager
ing. Thomas van den Wijngaard projectmanager uitvoering

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.