Advies Onderhoudsbeleid

Onderhoudsbeleid richt zich op het vertalen van zowel organisatiebeleid als daarvan afgeleid vastgoedbeleid in een strategie om vastgoed te onderhouden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in maatregelen voor de korte en lange termijn.

BOAG adviseert organisaties bij het formuleren van concrete doelstellingen en vertaling in maatregelen en plannen. Belangrijke elementen van de advisering zijn:

  • Het gewenst en gerealiseerde kwaliteitsniveau van het onderhoud in meetbare specificaties.
  • Onderhoudsstrategie in relatie tot de vastgoedstrategie op gebouwniveau: Wat betekent het voor het onderhoud wanneer panden verlaten, verkocht, uitgebreid, gerenoveerd, aangehuurd etcetera worden. Hierbij is het van belang dat we een goede inschatting kunnen maken van omvang en noodzakelijke activiteiten maar vooral ook risicoinschatting: Welke activiteiten kan ik uitstellen of laten vervallen en welk risico loop ik dan op het terrein van kwaliteit, veiligheid, vervolgschade etcetera.
  • Financiële component: het bepalen van de omvang van onderhoudsuitgaven, spreiding of juist clustering van activiteiten en eventuele fondsvorming/dotaties. Deze kunnen worden gebaseerd op het eigen MJOP of op een door BOAG opgesteld MJOP.
  • Uitvoeringsbeleid als kader voor de uitvoering: bepalen welke randvoorwaarden moeten worden gesteld aan onderhoudsuitvoering, bijvoorbeeld welke periodes, welke verstoring van primaire proces wordt geaccepteerd, mate van uitbesteding.
  • Opstellen jaarplannen: op basis van voorgaande keuzes kan een concreet jaarplan worden ontwikkeld dat de grondslag is voor onderhoudsplannen van de vastgoed/facilitaire afdeling.

Bij voorkeur gebruikt BOAG onderhoudsplannen die met O-prognose zijn opgesteld. Hiermee kunnen verschillende onderhoudsscenario’s worden uitgewerkt en vertaald in financiële effecten. MJOP’s van andere leveranciers kunnen uiteraard ook worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Desgevraagd kunnen de MJOP’s ook worden opgesteld door BOAG.

Meer weten over vastgoedadvies?

Onze technisch vastgoedadviseur Henk-Jaap Binder kan u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen.

Email Henk-Jaap Bel mij
Relevante projecten

De andere projectmanagers die BOAG sterk maken

Bekijk ons team
ing. Francis Alba Heijdenrijk manager Directievoering en toezicht/senior projectmanager
ing. Jeroen van Egmond projectmanager
ing. Marcel van Erven senior projectmanager uitvoering
ir. Michel van Gageldonk projectmanager
Rik ter Haar senior projectmanager uitvoering/directievoerder
Robbert den Hartog projectmanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Ashwin Jhingoer projectmanager
Marcel Karel projectmanager uitvoering
Jasmijn Klingens projectmanager
ing. Johan Knook senior projectmanager
Ton Lansbergen senior projectmanager uitvoering
Marc Mattheijer senior projectmanager
ing. Bastiaan Muilwijk projectmanager
Peter Paulissen senior projectmanager uitvoering
ir. Esther Penders projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Boris Plukaard projectmanager
ir. Daniel Spiessens senior projectmanager
ir. Rick van Tiel projectmanager
ir. Amanda Verschuur projectmanager
ing. Thomas van den Wijngaard projectmanager uitvoering

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.