Vastgoedadvies

Vastgoedadvies is een breed begrip. In onze optiek omvat het de gehele bedrijfskolom, van initiatief en ontwikkeling tot en met nazorg, beheer en onderhoud. Vastgoed kan worden benaderd vanuit organisatorisch of vanuit financieel-economisch perspectief.

Onze advisering richt zich enerzijds op de vertaling van de strategie van de organisatie voor wat betreft vastgoedmanagement en huisvestingsbeleid, anderzijds op projecten. In onze optiek zijn strategie en financieel-economisch inzicht in alle gevallen nodig. Het langetermijnperspectief met een integrale benadering van de kosten is leidend om tot een succesvolle vastgoedportefeuille te komen.

Strategische huisvesting

Huisvesting gaat verder dan een inrichtingsplan en een budget. Wat is uw huidige huisvestingssituatie en waar wilt u naar toe? Wat zijn de ambities van uw organisatie en welke ontwikkelingen verwacht u in de toekomst? Het zijn juist de antwoorden op dergelijke vragen die aan de basis liggen voor een duurzame en strategische huisvesting. De projectmanagers van BOAG hebben de kennis en kunde om uw huisvestingsideeën te analyseren en vervolgens te vertalen naar een bereikbare ambitie. U maakt uw keuzes op basis van hun onderbouwde adviezen. Onze ervaring leert dat zo’n proces van ‘co-creatie’ niet alleen bij een deeltraject maar ook bij een integraal advies tot het beste resultaat leidt.

Facility management

Een gezonde en duurzame werkomgeving gaat verder dan een goede werkplek. Betere facilitaire dienstverlening leidt tot hogere tevredenheid van gebouwgebruikers. In die zin is facility management direct van invloed op het welzijn van de organisatie en dus onderdeel van uw primaire proces. BOAG is de strategische partner die u kan adviseren over efficiëntie in de werkomgeving. Die kan enerzijds leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen en anderzijds tot verbetering van kwaliteit van werken.

Verduurzaming

Verduurzaming van zowel nieuwbouw als bestaande bouw is een onderwerp dat continue aandacht verdient. Bij bestaande bouw kijken we welke materialen er zijn toegepast, isolatiewaarden, water- en energieverbruik, maar ook bijvoorbeeld naar de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Ons duurzaamheidsadvies geeft aan waar meer rendement te behalen valt en welke aanpassingen nodig zijn. BOAG is lid van de Dutch Green Building Council (DGBC) en als zodanig geautoriseerd om nieuwbouwplannen te toetsen op de uitgangspunten van het beoordelingssysteem van duurzaamheidskenmerk BREEAM-NL.

Onderhoudsplan

Een kritische factor in vastgoedmanagement is het onderhoud van uw vastgoed. Doelmatig en tijdig onderhoud zorgt ervoor dat uw gebouwen optimaal functioneren bij minimale kosten. Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) maakt inzichtelijk welke kosten u nu, op de korte en op de langere termijn kunt verwachten. Essentieel voor het beheer en de exploitatiestrategie van uw vastgoed.

Technische Due Diligence

Bij bestaande bouw begint de vraag naar nieuwe huisvesting bij een technisch Due Diligence onderzoek (TDD). Vóór de aankoop geeft dit onderzoek u snel een volledig overzicht van alle technische aspecten van het vastgoed dat u op het oog heeft. De NEN 2580 oppervlaktemeting en de NEN 2767 conditiemeting zijn vrijwel altijd onderdeel van de TDD, maar ook materialisering en onderhoud maken hier vaak deel van uit. Eindproduct van de TDD is een compleet rapport van de waarde van één of meer objecten. Hieraan koppelen wij een strategisch advies dat u inzicht verschaft in de kansen en risico’s.

Diverse vormen vastgoedadvies

Vastgoedadvies is veelomvattend en wordt altijd afgestemd op een specifieke organisatie en situatie. Hieronder geven wij een globaal overzicht van wat vastgoedadvies voor u kan inhouden.

Meer weten?

Benieuwd wat onze adviseurs voor u kunnen betekenen op het gebied van vastgoedadvies? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met BOAG. Vul het online contactformulier in of neem telefonisch contact op via het telefoonnummer 010 – 209 35 35.

Meer weten over vastgoedadvies?

Onze managing director drees & sommer nederland Ton Heijmans MRICS kan u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen.

Email Ton Bel mij
Relevante projecten

De andere projectmanagers die BOAG sterk maken

Bekijk ons team
ing. Francis Alba Heijdenrijk manager Directievoering en toezicht/senior projectmanager
ing. Jeroen van Egmond projectmanager
ing. Marcel van Erven senior projectmanager uitvoering
ir. Michel van Gageldonk projectmanager
Rik ter Haar senior projectmanager uitvoering/directievoerder
Robbert den Hartog projectmanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Ashwin Jhingoer projectmanager
Marcel Karel projectmanager uitvoering
Jasmijn Klingens projectmanager
ing. Johan Knook senior projectmanager
Ton Lansbergen senior projectmanager uitvoering
Marc Mattheijer senior projectmanager
ing. Bastiaan Muilwijk projectmanager
Peter Paulissen senior projectmanager uitvoering
ir. Esther Penders projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Boris Plukaard projectmanager
ir. Daniel Spiessens senior projectmanager
ir. Rick van Tiel projectmanager
ir. Amanda Verschuur projectmanager
ing. Thomas van den Wijngaard projectmanager uitvoering

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.