Rob van der Heiden RKN MRICS

manager Bouwkosten

Rob is als manager Bouwkosten in de eerste plaats allround bouwkostendeskundige. Zijn uitgebreide kennis en jarenlange, brede praktijkervaring hebben hem gevormd tot de professional die hij nu is. Rob kan juist ook door zijn kennis en ervaring uitstekend out-of-the-box denken.

De expertise van Rob ligt binnen bouwkosten op het vlak van advisering, toetsing en auditing, van haalbaarheidsniveau tot aanbesteding. Ook advisering op het gebied van het duurzaamheidslabel BREEAM-NL is onderdeel van Rob’s specialisme. Rob is BREEAM-NL assessor Nieuwbouw en In-Use.

Rob is geregistreerd RKN, Register Kostenmanager in Nederland. Daarnaast is hij MRICS, Member van RICS, het Royal Institution of Chartered Surveyors. RICS is een professioneel orgaan dat de hoogste internationale normen voor de waardering, het beheer en de ontwikkeling van grond, onroerend goed, bouw en infrastructuur promoot en handhaaft.

Nevenfuncties

  • Erelid NVBK (Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen).
  • Bestuurslid RKN (Stichting Register Kostenmanager in Nederland) sinds 2007 tot heden.
  • Bestuurslid NVBK van 2001 tot 2013
Maak ook kennis met mijn collega’s Ga naar het BOAG team