Peter Paulissen

senior projectmanager uitvoering

Peter is een daadkrachtige, door de praktijk gevormde projectmanager uitvoering. Voor projectmanagement, directievoering en toezicht, bouwbegeleiding en kwaliteitsmanagement, met name ook bij grote en complexe projecten, is Peter de aangewezen persoon.

Hij heeft ruime en brede ervaring op het gebied van directievoering en toezicht bij zeer uiteenlopende complexe bouwprojecten: van zorgcentra en appartementencomplexen tot een NS-station en het grootste hotel van de Benelux.

Peters bijzondere interesse én expertise ligt bij hedendaags kwaliteitsmanagement. Hij onderzoekt wat er technisch en procesmatig mogelijk is om het werk op de bouwplaats efficiënter en beter te kunnen doen. Zo ontwikkelde hij voor BOAG de VKV-rapportage: de periodieke managementrapportage waarmee de voortgang, kwaliteit en veiligheid nauwgezet wordt bewaakt en waarmee opdrachtgevers stelselmatig en eenduidig over het projectverloop worden geïnformeerd.

Als projectmanager uitvoering is Peter sterk in het motiveren en aansturen van   uitvoeringsteams om zo met elkaar het juiste resultaat te bereiken.

Maak ook kennis met mijn collega’s Ga naar het BOAG team