ing. Oth Blom MSc

projectmanager/ huisvestingsadviseur

Oth is een ervaren en betrokken projectmanager en huisvestingsadviseur. Projecten met een grote mate van dynamiek, waarbij een beroep gedaan wordt op zijn improvisatievermogen en pragmatisme spreken Oth met name aan.

Zijn empatisch vermogen, gecombineerd met een gezonde dosis perfectionisme maken Oth tot een zeer toegewijde projectmanager. Hij heeft veel inhoudelijke kennis en een brede interesse en algemene ontwikkeling.

Oth communiceert open, direct en helder, waardoor hij een vertrouwens-band opbouwt met alle betrokken par-tijen. Oth gaat voor het beste resultaat voor zowel de opdrachtgever als de gebruiker, waarbij hij de belangen van de andere betrokkenen niet uit het oog verliest.

Expertise

Verbouw- en renovatietrajecten, waarbij de kernprocessen doorgang vinden en veel stakeholders betrokken zijn.

Maak ook kennis met mijn collega’s Ga naar het BOAG team