ir. Esther Penders

projectmanager/ huisvestingsadviseur

Esther Penders bekleedt de functie van projectmanager en huisvestingadviseur. Zij is vooral actief in het maatschappelijke domein.

Esthers expertise ligt in de haalbaarheids- tot en met de contractvormingsfase, waarbij zij zich bezighoudt met het opstellen van haalbaarheidsonderzoeken, programma’s van eisen, projectstrategieën, planningen, contracten en het begeleiden van nationale en Europese aanbestedingen. Esther is een communicatief vaardige vrouw die zeer betrokken is bij haar projecten. Zij is intelligent, leergierig en kan hoofd- en bijzaken goed van elkaar scheiden. Bovendien legt zij snel verbanden en weet daardoor de snelheid en het overzicht in de processen te houden. Door het toepassen van creativiteit in haar werk denkt ze ook buiten de gebaande paden en zoekt ze naar kansen of mogelijkheden die niet direct voor het grijpen liggen.

Maak ook kennis met mijn collega’s Ga naar het BOAG team