Uitbreiding OBS De Blijberg, Rotterdam

Per 1 augustus 2019 zijn de internationale en de tweetalige afdeling van De Blijberg verder gegaan onder een nieuwe naam: Harbour IBSR; de Nederlandse afdeling van De Blijberg is een Jenaplanschool. Groei van met name de tweetalige afdeling maakte tijdelijke huisvesting nodig.

De tweetalige afdeling, Harbour Bilingual,  is onderdeel van de stichting BOOR en maakt deel uit van de achtjarige pilot ‘Tweetalig onderwijs’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Door het karakter van de pilot groeit Harbour Bilingual met twee groepen per jaar tot een volledige tweestroomschool. Uiteindelijk is het doel om de Harbour International School en Harbour Bilingual bij elkaar te huisvesten en een internationale campus te ontwikkelen.

Bijzondere opgave

Voor het lesjaar 2018/2019 waren er nog voldoende lokalen op de locatie Coolhavenstraat, maar in de lesjaren daarna zou al snel een tekort ontstaan tot zes lokalen bij een volledige tweestroomschool. Op korte termijn was uitbreiding nodig in het aantal klaslokalen. De vraag was hoe zes lokalen gerealiseerd zouden kunnen worden op de locatie Coolhavenstraat 29 in Rotterdam. De school ligt namelijk midden in een woonwijk, waardoor de ruimte schaars is.

Samen met de gemeente Rotterdam heeft BOAG de haalbaarheid van het uitbreiden van zes lokalen voor De Blijberg onderzocht. Te beginnen met een globaal programma van eisen voor de komende vijf à zes jaar, met een onderbouwing van de groei van de school en de behoefte aan schoollokalen. Het programma hebben we vervolgens uitgewerkt in een ruimtelijke verkenning en een aantal schetsen van de uitbreidingsmogelijkheden. Verder hebben we de opties verkend en gezorgd voor een financiële onderbouwing van de mogelijkheden.

Semipermanente huisvesting

BOAG opperde een semipermanente huisvesting. Units die esthetisch goed passen in de omgeving en ook nog eens voldoen aan de principes van de Frisse Scholen klasse B. Een oplossing die ook Gemeente Rotterdam enthousiast onthaalde, mede vanwege het duurzame karakter – de huisvestingsunits kunnen na gebruik eenvoudig elders worden ingezet. Vanaf het begin hebben we extra aandacht gehad voor het proces en het ontwerp van de tijdelijke huisvesting. Daarbij was het van belang dat er voldoende speelruimte voor de kinderen beschikbaar zou blijven in de bouwperiode.

Vervolg

In een meervoudig onderhandse procedure begeleidde BOAG voor stichting BOOR de leveranciersselectie van de semipermanente units en vervolgens de aannemersselectie voor de aanpassingen die aan het ontwerp gedaan moesten worden. Ook bij de aanpassingen en de plaatsing van de units had BOAG een rol: de projectmanager, directievoerder en toezichthouder van BOAG bewaakten de uitvoering op basis van de GROTICK-principes (Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit). Tot slot was BOAG nauw betrokken bij de oplevering van de aanpassingen aan het gebouw, de oplevering van de tijdelijke units inclusief de afwikkeling van restpunten en uiteindelijk de overdracht aan Stichting BOOR.

Onderscheidend eindresultaat

De realisatie van de semipermanente huisvesting van De Blijberg en Harbour Bilingual in Rotterdam is een bijzonder project, zowel voor Stichting BOOR en Gemeente Rotterdam als voor BOAG. Alle betrokken partijen zijn trots op het resultaat van de uitstekende onderlinge samenwerking: units die zo’n vijf jaar kunnen blijven staan, passen in en geaccepteerd zijn door de omgeving én ook nog vallen in de Frisse Scholen klasse B!

Download de projectgegevens
Kan ik u helpen?
ing. Patricia van Hest-Osseweijer

sectormanager/senior projectmanager

Mail Patricia Bel mij
BOAG CREEËRT RUIMTE

Ruimte om in te wonen en te werken. Ruimte om in te leven en in te verzorgen. Ruimte om in op te leiden en te ontspannen. Wij staan klaar vanaf het eerste idee tot en met de exploitatie klaar om samen met u te komen tot het beste huisvestingsscenario.

Gerelateerd nieuws
Wonen met de luxe van een vijfsterrenhotel

Naast het iconische Hotel van Oranje in Noordwijk komt...

Bezoek ons 3-4-5 november op de online PROVADA

Per 1 juli 2020 hebben Drees & Sommer en...

Nieuwbouw Kindcentrum Trampoline in gebruik genomen

Vandaag, op de eerste schooldag na de herfstvakantie, hebben...

Soortgelijke projecten

Bekijk alle projecten
Bestaande bouw

Vecht en IJssel locaties Zuylenstede en Ewoud

Opstellen NEN 2767 rapport voor Zorgpanden Vecht en IJssel

Bestaande bouw

Transformatie Citroëngarages tot multi-tenant gebouwen The Olympic

De markante Citroëngebouwen aan het Stadionplein waren decennia lang een landmark in Amsterdam. De karakteristieke Citroën Zuidgarage (1931) en Noordgarage (1962) aan het Stadionplein te Amsterdam kregen onder de naam 'The Olympic Amsterdam' een nieuwe best...

Renovatie en uitbreiding BOVAG hoofdkantoor te Bunnik

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.