Transformatie sigarettenfabriek naar gemeentehuis en Turmac Cultuurfabriek

Na het samenvoegen van de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden was behoefte aan één nieuw gemeentehuis. Dit is gerealiseerd in de voormalige sigarettenfabriek van Turmac en later British American Tobacco (BAT), die werd getransformeerd tot gemeentehuis voor de gemeente Zevenaar en multifunctioneel maatschappelijk vastgoed.

  • Projectmanagement vanaf ontwerp t/m oplevering
  • Aanbesteding en aanbestedingsadvies
  • Conceptontwikkeling voor cultuurcluster
  • Directievoering en toezicht
  • Werkplekadvisering
  • Huisvestingsadvies
  • Verhuisbegeleiding

Fase 1: transformatie naar een duurzaam gemeentehuis

Na het samenvoegen van de gemeentes Zevenaar en Rijnwaarden was er behoefte aan nieuwe huisvesting. BOAG is betrokken vanaf de aankoop van drie gebouwen van het BAT-complex, de voormalige sigarettenfabriek met kantoorruimte van British American Tobacco: het Turmac-gebouw, Huize Rijck en fabriekshal ‘Hal 12’. Het gemeentehuis is gerealiseerd in het Turmac-gebouw en een deel van Hal 12. Voor de realisatie van het nieuwe gemeentehuis heeft BOAG het proces begeleid om het project tot stand te brengen. Naast projectleiding binnen de gemeentelijke organisatie, hebben wij het ontwerpteam aangestuurd en de advisering gedaan voor de aanbesteding op basis van een UAV-gc contract. Ook de verhuisbegeleiding naar de nieuwe huisvesting lag bij BOAG.

Fase 2: transformatie naar multifunctionele cultuurfabriek

Voor het resterende deel van Hal 12, ongeveer 75% met een totaaloppervlak van ruim 5.500 m² BVO, hebben we een concept ontwikkeld : een multifunctioneel gebouw met culturele, maatschappelijke en sociale voorzieningen voor Zevenaar en omgeving. In de Turmac Cultuurfabriek zijn werkplekken, vergaderfaciliteiten en culturele functies gerealiseerd voor onder meer Filmhuis Zevenaar, Liemers Museum, Bibliotheek de Liemers, Volksuniversiteit, Caleidoz Welzijn, Regionale Sociale Dienst en het streekarchief. In overleg met deze instanties zijn we gekomen tot een ruimteverdeling, de exploitatie van de totale hal, een beheersovereenkomst en gezamenlijk gebruik van de ruimten.

Overige werkzaamheden voor de projectmanager en directievoerder waren het aansturen van het ontwerp- en bouwteam, het opstellen en bewaken van de overeenkomsten met de adviseurs, het organiseren en voorzitten van besprekingen met opdrachtgever en stuurgroep, het opstellen en bewaken van de planning en van het budget, het bewaken van de kwaliteit, het selecteren en aansturen van de uitvoerende partij en het voeren van diverse overleggen met verschillende afdelingen en college binnen de gemeente. Tijdens de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden lag de directievoering en het toezicht bij BOAG. Dit houdt in dat de projectmanager verantwoordelijk was voor de begeleiding van de bouwvoorbereiding en prijsvorming met de uitvoerende partijen op basis van het goedgekeurde definitief ontwerp zoals dat met de input van de gebruikers is vastgesteld. Het overleg met de gebruikers werd uitgevoerd door de projectleider van de gemeentelijke organisatie, met wie BOAG op regelmatige basis afstemde.

Bij de realisatie van de Turmac Cultuurfabriek is veel aandacht besteed aan de duurzaamheid. Door de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen en een warmte-koudeopslag kan de gemeente Zevenaar veelal in haar eigen energiebehoefte voorzien.

Download de projectgegevens
Hal 12 Zevenaar BOAG
Kan ik u helpen?
ing. André Leeuwis MRICS

managing director Drees & Sommer Nederland

Mail André Bel mij
BOAG CREEËRT RUIMTE

Ruimte om in te wonen en te werken. Ruimte om in te leven en in te verzorgen. Ruimte om in op te leiden en te ontspannen. Wij staan klaar vanaf het eerste idee tot en met de exploitatie klaar om samen met u te komen tot het beste huisvestingsscenario.

Gerelateerd nieuws
Hoogste punt 388 studentenwoningen Zuidpunt Amsterdam

Gisteren is in klein verband het hoogste punt gevierd...

De meerwaarde van toekomstbestendig vastgoed

De financiële waardebepaling van een gebouw betreft primair niet...

Stadskwartier Palenstein: het kwalitatieve centrum van de Zoetermeerse wijk

In de Zoetermeerse wijk Palenstein realiseert Waal in opdracht...

Soortgelijke projecten

Bekijk alle projecten
Nieuwbouw

Amsterdam CS – Passages en IJ-gebouw

Amsterdam Centraal Station - afbouw Poortvrije Passages, IJ-hal en IJ-Gebouw

Bestaande bouw

Meerjarenonderhoudsplan Politiebureau Den Haag

Opstellen NEN 2767 rapport Politiebureau Den Haag

Renovatie monumentale panden en nieuwbouw Aalmarkt te Leiden

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.