Amsterdam CS – Passages en IJ-gebouw

Amsterdam Centraal Station - afbouw Poortvrije Passages, IJ-hal en IJ-Gebouw

  • Beoordelen bestekstukken ten behoeve van de aanbesteding op met name compleetheid, maakbaarheid en consistentie (bestekstukken van drie afzonderlijke projecten van verschillende projectteams dienden voor de aanbesteding samengevoegd te worden en raakvlakken dienden afgestemd te worden).
  • Projectondersteuning en projectbegeleiding voorafgaand en tijdens de aanbestedingsprocedures (o.a. deelname beoordelingsteam aanbesteding, ondersteuning bij verspreiding bestekstukken, opstellen nota’s van inlichtingen etc.)
  • Directievoering en toezicht tijdens de uitvoeringsfase.

Projectomschrijving

Dit project betreft de afbouw van de casco’s Poortvrije Passages en IJ-Hal, alsmede de restauratie van het monumentale IJ-Gebouw. De IJ-Hal is de ruimte onder het busplatform aan de IJ-zijde van het station. In de IJ-Hal zijn meerdere reis- en verblijfsfuncties met elkaar verbonden en hebben winkels en horeca een plek gekregen.

“Hoe realiseer je 20.000 m2 nieuw stationsgebied binnen budget en tijd? Zeker als de opgave voortkomt uit 3 deelprojecten en is geval in 10 deelbestekken, samengebracht onder één algemeen deel in een omgeving waarin dagelijks 275.000 passanten ongehinderd en veilig willen reizen, de bevoorrading van tientallen winkels niet in gevaar mag komen, de schoonmaak ongestoord doorgang moet vinden en een verkeersroute vlak langs en over het bouwterrein loopt. En dat terwijl boven, onder, naast en in het werkgebied diverse nevenprojecten gelijktijdig in uitvoering zijn, waaronder de bouw van het nieuwe busstation en de Noord/Zuidlijn door de gemeente Amsterdam, de herinrichting van de Middentunnel door ProRail en aanleg van een WKO installatie.”

Via constructieve doorbraken in het monumentale Cuypersgebouw aan de voorzijde van Amsterdam Centraal vormen twee Poortvrije Passages de verbinding tussen de zuid- en de noordzijde van het station, zonder toegangspoortjes voor de OV-chipkaart. Deze Poortvrije Passages liggen tussen de bestaande West/Midden/Oost tunnel voor reizigers en zijn ingericht met winkels.

“Door het expliciteren van de opgave met een Plan van Aanpak van alle partijen, bijzondere aandacht voor omgang met de omvangrijke teams aan weerszijden en in klein team bijsturen heeft uiteindelijk geleid tot de realisatie van dit technisch en qua randvoorwaarden zeer complexe werk en overwinning van de onderweg tegengekomen hobbels met behoud van een hoge eindkwaliteit, binnen redelijke tijdskaders en binnen budget. Bijna 90% van de reizigers geeft het verblijf in de nieuwbouw een 7 of hoger! ”

Het IJ-Gebouw vormt de oorspronkelijke monumentale beëindiging van het station en is gerestaureerd, heeft een nieuwe indeling gekregen en vormt de verbinding tussen de IJ-Hal, de Poortvrije Passages en de bestaande reizigerstunnels.

Download de projectgegevens
Kan ik u helpen?
Rik Ter Haar

Senior Projectmanager uitvoering

Mail Rik

BOAG CREEËRT RUIMTE

Ruimte om in te wonen en te werken. Ruimte om in te leven en in te verzorgen. Ruimte om in op te leiden en te ontspannen. Wij staan klaar vanaf het eerste idee tot en met de exploitatie klaar om samen met u te komen tot het beste huisvestingsscenario.

Gerelateerd nieuws
Bouw Julianakwartier Apeldoorn feestelijk gestart

Op maandag 15 april 2019 is de bouw van...

Executive manager/senior projectmanager Francis Alba Heijdenrijk versterkt BOAG-team

Francis Alba Heijdenrijk werkt vanaf april als executive manager/senior...

Bouw duurzaam Sluishuis IJburg Amsterdam gestart

Op 9 april jl. gaf Marieke van Doorninck, de...

Soortgelijke projecten

Bekijk alle projecten
Nieuwbouw

NOW Building

Nieuwbouw multi-tenant kantoorgebouw NOW Building te Park 20|20 Hoofddorp.

Nieuwbouw kantoor en warehouse voor Hikvsion Europe

Bestaande bouw

Basisschool Het Podium

Business Case toekomstige ontwikkeling basisschool Het Podium

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.