Wij bieden oplossingen die zich bovenal kenmerken door hun no-nonsens-insteek, begrijpelijke taal en directe toepasbaarheid in de praktijk.

Missie en visie

BOAG is het advies- en managementbureau met kennis van en ervaring in de ontwikkeling, realisatie en het onderhoud van toekomstbestendige, duurzame huisvesting voor commerciële partijen en maatschappelijke organisaties.

Wij werken continu aan verbetering van onze producten en diensten zodat deze blijven aansluiten bij de actuele vragen van onze klanten. Wij staan voor concrete en pragmatische adviezen bij de toepassing van duurzaamheid in de ontwikkeling van uw huisvesting. Écht tevreden zijn wij pas als uw huisvesting aansluit bij uw primair proces en leidt tot een gezonde en duurzame bedrijfsvoering. BOAG is de krachtige manager die ervoor zorgt  dat afspraken door alle ontwerpende en uitvoerende partijen worden nagekomen vanaf de initiatieffase tot aan de ingebruikname.

“Uit ervaring weten wij dat de complexiteit van huisvestingsvraagstukken met de dag toeneemt. ”

Dat zien wij terug in de ruimtes waarin wordt gewoond, gerecreëerd, gewerkt, gezorgd, onderwezen, gewinkeld en bestuurd. Een gebouw dat integraal is afgestemd op de gebruiker vraagt om visie en om huisvestingsoplossingen die toekomstbestendig zijn. Oplossingen die doorlopend worden getoetst aan de hand van actuele ontwikkelingen, duurzaamheidsambities, kostenformules, kwaliteitscontroles en de wet- en regelgeving. Oplossingen die zich bovenal kenmerken door hun no-nonsens-insteek, begrijpelijke taal en directe toepasbaarheid in de praktijk.

Of u nou een belegger, ontwikkelaar, het bedrijfsleven, de overheid, of van een onderwijs- of zorginstelling bent: het is onze missie om met creatieve oplossingen voor nieuwbouw, renovatie en transformatie u in staat te stellen om iedere vierkante meter van een gebouw of gebied zo optimaal mogelijk te benutten. Uitgangspunt daarbij is dat we met een integrale aanpak waarde meeleveren voor de totale levenscyclus van vastgoed. Van initiatief tot en met realisatie, beheer en gebruik: wij staan onze opdrachtgevers ten behoeve van hun huisvestingopgaven bij. En creëren huisvestingsoplossingen die realiseerbaar en toekomstbestendig zijn. Altijd met de beoogde kwaliteit.