Met vier RICS leden die BOAG vertegenwoordigen kunnen wij garanderen dat we de strikte gedragscode van de RICS hanteren en de hoogste professionele en ethische normen nastreven.

Regulated by RICS

Wij zijn er trots op dat we behoren tot de RICS Regulated Firms in Nederland.

BOAG Advies en Management is officieel geregistreerd onder de RICS Regulation en mag hiermee de aanduiding ‘regulated by RICS’ voeren. Deze RICS-accreditatie staat oor kwaliteit, integriteit en transparantie. Daarnaast staat de RICS-accreditatie garant voor een continue evaluatie en verbetering van onze dienstverlening en de professionele ontwikkeling van onze mensen.

 

De titel ‘regulated by RICS’ is sinds november 2010 geïntroduceerd in Europa en vertegenwoordigt de hoogste integriteitstandaarden van bedrijfsvoering in de vastgoedbranche.

RICS-leden

Bij BOAG zijn op dit moment vier RICS-leden werkzaam: manager Bouwkosten, Rob van der Heiden RKN, manager Vastgoedadvies, Sander Halkes en de directieleden André Leeuwis en Ton Heijmans. Met vier RICS-leden die BOAG vertegenwoordigen garanderen wij dat we de strikte gedragscode van de RICS hanteren en de hoogste professionele en ethische normen nastreven.

(v.l.n.r.) Rob van der Heiden, Sander Halkes, André Leeuwis en Ton Heijmans

RICS-leden BOAG

Lidmaatschappen

BOAG Advies en Management is lid van:

 • RICS: Royal Institute for Chartered Surveyors
 • NLingenieurs: Organisatie van Nederlandse Raadgevende Ingenieursbureaus
 • NVBK: Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen
 • RKN: Register Kostenmanager Nederland
 • NEVI: Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement
 • COMOG: Consultants Onderhoudsmanagement Onroerend Goed
 • FMN: Facility Management Nederland
 • NLPB: Stichting Nederlands Platform Bouwprojectmanagement
 • DGBC: Dutch Green Building Council
 • NEN 2580: Vereniging M2
 • SERTUM: Register Instituut Onderhoudsdeskundige Vastgoed (RGD BOEI)
 • HERMON: Herontwikkeling van monumentaal erfgoed

Richtlijnen

RICS is een internationale belangenorganisatie voor Chartered Surveyors. Deze Chartered Surveyors zijn professionals die binnen de verschillende vakgebieden van het vastgoed werkzaam zijn. De kracht van de Vereniging is de internationale erkenning van de titel MRICS en FRICS en staat borg voor integriteit en professionaliteit. Door zich te verbinden aan RICS en de daarbij behorende ‘Rules of Conduct’ voldoet BOAG Advies en Management aan het hoogste vakinhoudelijke niveau gekoppeld aan heldere normen en waarden op het gebied van ethische bedrijfsvoering. Het certificaat is opnieuw afgegeven in oktober 2015. De richtlijnen van de RICS Code of Conduct zijn verwerkt in ons kwaliteitssysteem en ons huishoudelijk reglement.