Maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij ons de norm. Dit bewijzen wij mede met het ISO certificaat 14001.

Maatschappelijk verantwoord

Het schaarser worden van grondstoffen en de veranderingen in het klimaat zijn grote problemen in onze maatschappij.

BOAG zou BOAG niet zijn als we niet mee zouden denken in oplossingen. Duurzaam ondernemen is bij ons dan ook de norm. Dit bewijzen wij mede met het ISO certificaat 14001.

ISO 14001 = International Organization for Standardization

ISO 14001 is dé internationaal geaccepteerde norm die aangeeft of een bedrijf een succesvol milieumanagementsysteem hanteert. Bij BOAG is milieumanagement geïmplementeerd in het kwaliteitsmanagementsysteem en verwerkt in de dagelijkse processen zowel intern als extern. BOAG is ISO 14001 gecertificeerd wat aangeeft dat het bedrijf voldoet aan de volgende normen die ISO 14001 daarvoor stelt:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s.
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie.

Het behalen van een ISO 14001 certificaat bestaat uit het halen van verschillende audit fases. Na het behalen van het certificaat wordt er één of meerdere keren per jaar een controle audit uitgevoerd. Hierdoor is BOAG continu bezig met het beheersen en verbeteren van het milieusysteem.

“Verbeter de wereld? Begin bij jezelf.” 

Met dit gezegde, geven wij aan dat BOAG haar verantwoordelijkheid neemt en haar bijdrage levert bij het verbeteren van het milieu, naast de initiatieven in ons kantoorgebouw denk hierbij aan: dubbelzijdig printen, afvalscheiding, digitaal archiveren et cetera. De implementatie hiervan zal nog verder doorgevoerd worden. De initiatieven op het gebied van onze implementatie van duurzame bedrijfsvoering in onze dagelijkse processen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

Ons werk

Wij ontwikkelingen veel duurzame oplossingen voor opdrachtgevers. Met maatschappelijk verantwoord ondernemen als ons hoger doel, stimuleren we de opdrachtgevers om duurzaam te gaan bouwen of renoveren o.b.v. BREEAM. Hiervoor hebben wij meerdere sectorspecifieke experts in huis die voor u inzichtelijk kunnen maken wat duurzaamheid voor uw organisatie kan betekenen. Wij hebben als organisatie de ambitie om onszelf hierin te blijven verbeteren. Dit is vertaald in doelstellingen. Deze doelstellingen worden met ondersteuning van BK-adviseurs opgesteld om de normen rondom het ISO 14001 certificaat te waarborgen. Zo gaan we in 2015 voor 10% toename van bouwprojecten met een duurzaamheidsdoelstelling ten opzichte van 2013.

Mobilisering

Wij als een management- en adviesbureau werken veelal op locatie. Dit zorgt voor veel onontkoombare reiskilometers. De maatregelen die we op dit vlak hebben genomen is het in gebruik nemen van lease auto’s in categorie A en B, het stimuleren van het openbaar vervoer en het beschikbaar stellen van een elektrische fiets voor buiten de deur afspraken in de buurt van BOAG.