The blue way: we denken en handelen duurzaam en met oog op alle factoren die daarbij komen kijken.

Per 1 jul 2020 is BOAG samengegaan met Drees & Sommer. De visie van de beide projectmanagement en adviesbureaus bleken dicht bij elkaar te liggen.

Sinds de fusie van BOAG en Drees & Sommer onderschrijven we de bedrijfsfilosofie van Drees & Sommer. Deze bestaat uit een aantal statements die uitdrukken hoe we denken, hoe we samenwerken en wat ons onderscheidt.

  • Door ethisch te handelen – succes met integriteit
  • Door onze medewerkers voldoende ruimte te geven – goede ideeën, geen limieten
  • Door het aannemen van een leiderschapsrol in de markt – de weg leiden
  • Door onze, op partnerschap gebaseerde, bedrijfsstructuur te behouden – onafhankelijk samenwerken
  • Door trots te zijn op succes bij onze klanten – passie om te presteren

We zeggen ook waar we onze diensten aanbieden (GLOBALLY LOCAL) en kijken naar de toekomst (INNOVATIE VOOR DE TOEKOMST). Elke verklaring heeft twee dimensies: wat het betekent voor onze klanten en wat het betekent voor onze medewerkers.

We denken en handelen duurzaam en holistisch. Daarbij houden we rekening met alle facetten van duurzaamheid. Economie, ecologie en functionaliteit zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden. We noemen dit basisprincipe ‘The blue way’. Het doordringt ons hele bedrijf – intern en extern.

Onze samenwerking is gebaseerd op partnerschap en transparantie. We hebben een financiële focus: willen groeien en goede winsten genereren, die we vervolgens delen met onze medewerkers.