Persoonlijk contact met wederzijds vertrouwen begint bij het zien van een gezicht - It's the personal connection that makes the difference.

BOAG, part of Drees & Sommer

BOAG adviseert en managet in bouw en vastgoed. Altijd afgestemd op de ambities en mogelijkheden van onze opdrachtgevers. Gericht op het realiseren van vastgoedoplossingen die de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers versterken.

Sinds 1 juli 2020 hebben advies- en projectmanagementbureaus BOAG en Drees & Sommer hun krachten gebundeld en is BOAG ‘part of Drees & Sommer’. De twee bureaus werken complementair aan elkaar in hun dienstverlening en business lines en beschikken over een nationaal én internationaal netwerk.

Objectief maatwerk

Wij adviseren en ondersteunen onze opdrachtgevers met betrekking tot huisvestings- en vastgoedvraagstukken in de breedste betekenis. Van initiatief tot en met nazorg en waar mogelijk op basis van een integrale aanpak. Wij zijn een zelfstandig en onafhankelijk advies- en managementbureau, wat u de zekerheid geeft van een écht maatwerk advies. Uitgaand van uw organisatie en in nauw overleg met u bepalen we welke strategie in uw situatie optimaal effectief is. U kunt terugvallen op onze uitgebreide marktkennis. Net als dat voor u het geval is, zetten wij in op kwaliteit, los van de beschikbare middelen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem, gebaseerd op ISO-9001, is uw garantie.

Integrale dienstverlening

Een sterk punt is onze integrale dienstverlening, waarbij wij putten uit onze diverse expertises. BOAG zoekt voor commerciële en maatschappelijke organisaties klantspecifieke antwoorden in termen van kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid. Onze activiteiten hebben betrekking op de gehele vastgoedcyclus, van initiatief tot en met realisatie, beheer en gebruik. We ondersteunen onze opdrachtgevers bij strategische vraagstukken, proces- en projectmanagement, kosten- en duurzaamheidsadvies, facilitaire trajecten en onderhoudsvragen.

Doen wat we beloven

Wat we beloven, maken we waar. We proberen zelfs uw verwachtingen te overtreffen in kwaliteit, tijd en geld. Dat doen we onder meer door op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in de markt. Onze producten en diensten blijven hierdoor aansluiten bij actuele vragen en thema’s. Het ultieme bewijs dat we leveren zijn de hoogwaardige en concrete oplossingen voor uw vastgoedvraagstukken: toekomstbestendige en duurzame huisvesting.

Regulated by RICS

RICS team | BOAG BouwadviesEen titel die we met veel trots gebruiken. BOAG is geregistreerd als ‘RICS regulated firm’. Deze vertegenwoordigt namelijk de hoogste integriteitstandaarden van bedrijfsvoering in de vastgoedbranche in Europa. De RICS-accreditatie staat voor kwaliteit, integriteit en transparantie en is getoetst door de Royal Institution of Chartered Surveyors. Daarnaast staat de RICS-accreditatie garant voor een continue evaluatie en verbetering van onze dienstverlening en de professionele ontwikkeling van onze mensen. RICS-leden bij BOAG zijn Ton Heijmans en André Leeuwis en Rob van der Heiden. Met drie RICS-leden die BOAG vertegenwoordigen garanderen wij dat we de strikte gedragscode van de RICS hanteren en de hoogste professionele en ethische normen nastreven.

De Nieuwe Regeling

Op alle diensten en werkzaamheden die BOAG aanbiedt en uitvoert is De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011, herziene versie 2013) van toepassing. De DNR zijn algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer.

U kunt deze voorwaarden in PDF-formaat via de onderstaande downloadbutton.

Download DNR 2011 (herziene versie 2013)
Ons uitgangspunt is dat we met een integrale aanpak waarde meeleveren voor de totale levenscyclus van vastgoed. Wij maken deze belofte waar door:
  • hoogwaardige en concrete huisvestingsoplossingen aan te bieden.
  • uw verwachtingen te overtreffen in kwaliteit, tijd en geld.
  • continu op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in de markt, waardoor onze producten en diensten blijven aansluiten bij actuele vragen en thema’s.
  • kennis en ervaring in te zetten bij de ontwikkeling, realisatie en het onderhoud van toekomstbestendige, duurzame huisvesting.
Betrokken

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan wij samenwerkingen aan, bewegen wij mee met ontwikkelingen in de markt en kijken wij naar de toekomst. Voor ons betekent betrokken ook: toewijding aan onze klanten en elkaar. Samenwerken is niet alleen een noodzaak, maar ook leerzaam. Natuurlijk is iedere medewerker verantwoordelijk voor de eigen taken. Maar samen weten wij meer.

Deskundig

Wij dienen het belang van onze opdrachtgevers voornamelijk door de kwaliteit van ons werk. Wij richten ons daarom op het verbreden van onze deskundigheid als projectmanagers, huisvestingsadviseurs, directievoerders en toezichthouders, kosten- en onderhoudsdeskundigen, prestatiebeoordeling, opleiding en ontwikkeling, controlemechanismen en -procedures en ondersteunende systemen.

Multidisciplinair

De kracht van ons bureau is gelegen in het feit dat de adviseurs en projectmanagers afkomstig zijn uit verschillende vakgebieden, van waaruit zij hun specifieke managementkwaliteiten hebben ontwikkeld. Door tevens marktkennis te bundelen in specialistische units wordt een inspirerende omgeving gecreëerd, waarbinnen collega’s elkaar stimuleren en aanvullen. Expertise wordt gedeeld, marktontwikkelingen worden gevolgd en door middel van gerichte opleidingen, gecombineerd met de dagelijkse praktijk, worden jonge ambitieuze medewerkers opgeleid tot deskundig managers.

Integer

BOAG is onafhankelijk, omdat wij niet verbonden zijn aan een andere, marktgebonden organisatie. BOAG streeft naar een continue hoog kwaliteitsniveau van haar dienstverlening, teneinde de continuïteit van de onderneming te waarborgen en binnen de kaders van de wet- en regelgeving optimaal invulling te geven aan de wensen en eisen van de opdrachtgever door middel van het verstrekken van betrouwbare adviezen voor het verrichten van transparant projectmanagement.

It's the personal connection that makes the difference

Persoonlijk contact met wederzijds vertrouwen begint bij het zien van een gezicht.

Contact
Sandra Moerman marketing- en communicatiemanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Zoë van der Eijk junior bouwkostendeskundige