Persoonlijk contact met wederzijds vertrouwen begint bij het zien van een gezicht - It's the personal connection that makes the difference.

Over BOAG

BOAG is sinds 1989 een onafhankelijk en pragmatisch advies- en managementbureau, gericht op het realiseren van vastgoedoplossingen die de bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers versterken.

Onze activiteiten hebben betrekking op de gehele vastgoedcyclus, van initiatief tot en met realisatie, beheer en gebruik. Afgestemd op de ambities en mogelijkheden van onze klanten. Wij ondersteunen hen bij strategische vraagstukken, proces- en projectmanagement, kosten- en duurzaamheidsadvies, facilitaire trajecten en onderhoudsvragen. Ons uitgangspunt is het leveren van integrale adviezen en dienstverlening gebaseerd op kwaliteit en kennis van de markt. Daarbij houden we altijd de optimale verbinding tussen mens, gebouw en gebruik in het oog.

BOAG adviseert en managet in bouw en vastgoed. Dat doen we inmiddels zo’n 30 jaar in het hele land.

Ons uitgangspunt is dat we met een integrale aanpak waarde meeleveren voor de totale levenscyclus van vastgoed. Wij maken deze belofte waar door:
  • hoogwaardige en concrete huisvestingsoplossingen aan te bieden.
  • uw verwachtingen te overtreffen in kwaliteit, tijd en geld.
  • continu op de hoogte te zijn van ontwikkelingen in de markt, waardoor onze producten en diensten blijven aansluiten bij actuele vragen en thema’s.
  • kennis en ervaring in te zetten bij de ontwikkeling, realisatie en het onderhoud van toekomstbestendige, duurzame huisvesting.
Betrokken

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan wij samenwerkingen aan, bewegen wij mee met ontwikkelingen in de markt en kijken wij naar de toekomst. Voor ons betekent betrokken ook: toewijding aan onze klanten en elkaar. Samenwerken is niet alleen een noodzaak, maar ook leerzaam. Natuurlijk is iedere medewerker verantwoordelijk voor de eigen taken. Maar samen weten wij meer.

Deskundig

Wij dienen het belang van onze opdrachtgevers voornamelijk door de kwaliteit van ons werk. Wij richten ons daarom op het verbreden van onze deskundigheid als projectmanagers, huisvestingsadviseurs, directievoerders en toezichthouders, kosten- en onderhoudsdeskundigen, prestatiebeoordeling, opleiding en ontwikkeling, controlemechanismen en -procedures en ondersteunende systemen.

Multidisciplinair

De kracht van ons bureau is gelegen in het feit dat de adviseurs en projectmanagers afkomstig zijn uit verschillende vakgebieden, van waaruit zij hun specifieke managementkwaliteiten hebben ontwikkeld. Door tevens marktkennis te bundelen in specialistische units wordt een inspirerende omgeving gecreëerd, waarbinnen collega’s elkaar stimuleren en aanvullen. Expertise wordt gedeeld, marktontwikkelingen worden gevolgd en door middel van gerichte opleidingen, gecombineerd met de dagelijkse praktijk, worden jonge ambitieuze medewerkers opgeleid tot deskundig managers.

Integer

BOAG is onafhankelijk, omdat wij niet verbonden zijn aan een andere, marktgebonden organisatie. BOAG streeft naar een continue hoog kwaliteitsniveau van haar dienstverlening, teneinde de continuïteit van de onderneming te waarborgen en binnen de kaders van de wet- en regelgeving optimaal invulling te geven aan de wensen en eisen van de opdrachtgever door middel van het verstrekken van betrouwbare adviezen voor het verrichten van transparant projectmanagement.

It's the personal connection that makes the difference

Persoonlijk contact met wederzijds vertrouwen begint bij het zien van een gezicht.

Contact
ir. Peter van den Hoogen senior projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Johan Knook senior projectmanager
Sander Halkes MRICS manager Vastgoedadvies/ senior vastgoedadviseur