Verdichtingslocaties: 5 aandachtspunten

Hoe hoog gebouwd mag worden in de verschillende verdichtingslocaties, is afhankelijk van verscheidene factoren. Graag nemen we een vijf specifieke aandachtspunten voor verdichting en hoogbouwontwikkeling met u door.

1. Identiteit

Hoogbouw en verdichting moeten in ieder geval op een positieve manier bijdragen aan de identiteit van de stad. In beschermde stadsgezichten vraagt dit extra aandacht. Uitgangspunt is het nastreven van behoud door ontwikkeling. Dit moet wel bijdragen aan het versterken, dan wel herstellen van stedenbouwkundige structuren en het versterken van de cultuurhistorische waarden van het gebied. In beschermde stadsgezichten is er geen sprake is van het toevoegen van hoogbouw.

2. Architectuur en vormgeving

Gezien de impact van verdichting, zeker bij hoogbouw op de omgeving is een zeer hoge stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit een absolute vereiste. Daarbij spelen de inpassing in de omgeving (plaatsing binnen bouwblok, overgangen naar de omgeving, opbouw van het volume) en de relatie van het gebouw met de omgeving op het maaiveld een cruciale rol. Vooral de organisatie van de functies op de begane grond in relatie tot de omgeving is belangrijk en de uitwerking van het gebouw. Uiteindelijk bepalend voor de kwaliteit van hoogbouw is de beleving ervan vanaf de straat en de beleving ervan in het silhouet van de stad. Bij de beoordeling en toetsing van hoogbouwplannen moeten kwalitatieve aspecten ‘in het algemene belang’ zwaarder wegen dan kwantitatieve.

3. Plint

Bij de inpassing van een gebouw, in het bijzonder hoogbouw, is de kwaliteit van de plint cruciaal. Dit bepaalt namelijk in belangrijke mate de beleving vanaf (menselijke maat) en op (levendigheid) straatniveau. Het gaat niet alleen om de vormgeving van de plint, maar ook om het programma dat erin voorzien wordt. Vorm: Een voldoende ruime verdiepingshoogte verzekert flexibiliteit in gebruiksmogelijkheden. Een met zorg ontworpen ruime, open entree zorgt voor een goede relatie met de omgeving. Programma: Een programmering met publieksfuncties zorgt voor beweging en levendigheid op straat. Denk daarbij aan horecagelegenheden, fitnesscentra of culturele voorzieningen.

4. Alledaagse processen

De vaak enorme hoeveelheid mensen en activiteiten in en rond hoogbouw stellen specifieke eisen aan de logistiek van alledaagse processen (ontsluitingsstructuur, parkeerstromen, laden en lossen van goederen, vluchtwegen of bereikbaarheid voor hulpdiensten etc.) en zijn een niet te verwaarlozen factor bij de ontwikkeling van hoogbouwplannen.

5. Vraag en aanbod

Bij de realisatie van hoogbouw komt, in een keer, een omvangrijke hoeveelheid programma op de markt. Dit vraagt om een constante scherpe afstemming van vraag en aanbod en van de verschillende projecten in de tijd. Daarnaast moet het woonprogramma aansluiten bij de woonmilieutypologieën van de woonvisie.

Wonen met de luxe van een vijfsterrenhotel

Naast het iconische Hotel van Oranje in Noordwijk komt de...

Bezoek ons 3-4-5 november op de online PROVADA

Per 1 juli 2020 hebben Drees & Sommer en BOAG...

Nieuwbouw Kindcentrum Trampoline in gebruik genomen

Vandaag, op de eerste schooldag na de herfstvakantie, hebben het...

Snel flexibel zorgvastgoed realiseren: een complexe operatie die vraagt om strak projectmanagement

Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar wat als...

Kan ik u helpen?
ing. Johan de Vries MSc

managing director

Mail Johan Bel mij
Projecten
BOAG CREEËRT RUIMTE

Ruimte om in te wonen en te werken. Ruimte om in te leven en in te verzorgen. Ruimte om in op te leiden en te ontspannen. Wij staan klaar vanaf het eerste idee tot en met de exploitatie klaar om samen met u te komen tot het beste huisvestingsscenario.

Maak een afspraak

Tel. +31 (0)10 - 209 35 35
E-mail info.nl@dreso.com

De andere projectmanagers die BOAG sterk maken

Bekijk ons team
ing. Francis Alba Heijdenrijk manager Directievoering en toezicht/senior projectmanager
ing. Jeroen van Egmond projectmanager
ing. Marcel van Erven senior projectmanager uitvoering
ir. Michel van Gageldonk projectmanager
Rik ter Haar senior projectmanager uitvoering/directievoerder
Robbert den Hartog projectmanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Ashwin Jhingoer projectmanager
Marcel Karel projectmanager uitvoering
Jasmijn Klingens projectmanager
ing. Johan Knook senior projectmanager
Ton Lansbergen senior projectmanager uitvoering
Marc Mattheijer senior projectmanager
ing. Bastiaan Muilwijk projectmanager
Peter Paulissen senior projectmanager uitvoering
ir. Esther Penders projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Boris Plukaard projectmanager
ir. Daniel Spiessens senior projectmanager
ir. Rick van Tiel projectmanager
ir. Amanda Verschuur projectmanager
ing. Thomas van den Wijngaard projectmanager uitvoering

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.