Horeca & Leisure als kwalitatieve belevingsmarkt

10 augustus 2019 NieuwsberichtenBelevenHotels

Een gesprek met BOAG-directeur André Leeuwis maakt duidelijk hoe BOAG opereert in de bijzondere belevingsmarkt van Horeca & Leisure, waarin kwaliteit een essentiële rol vervult. Waar kan zo’n gesprek beter plaatsvinden dan bij het nhow Amsterdam RAI hotel in Amsterdam – het iconische hotel dat naast de Amsterdam RAI in aanbouw is?

Met zo’n dertig jaar ervaring in advisering en bouwmanagement in de vastgoedwereld heeft BOAG ook in de Horeca & Leisure zijn sporen verdiend. ‘Met name in de  hotellerie hebben we de laatste jaren aan mooie projecten gewerkt: het Mövenpick en NH Krasnapolsky hotel in Amsterdam, Dorint Schiphol, Hilton Garden Inn Schiphol-Oost, Hotel Doesburg, City Hostel en Hotel Amsterdam. In hotels heb je vaak te maken met mixed use, omdat er vrijwel altijd minimaal één restaurant is ondergebracht, en daarmee ook met horeca.’

Maatwerk vanaf het begin

‘We denken graag mee vanaf de initiatieffase’, vertelt André. ‘In Horeca & Leisure is alles maatwerk. Elk restaurant, elke hotelketen heeft zijn eigen strategie. Dat geldt voor de sfeer en inrichting, maar ook als het gaat om de kwaliteit van de afwerking. Daarnaast is de exploitatiestrategie ook per vestigingslocatie vaak verschillend. Op basis van onze ervaring hebben we actuele kengetallen beschikbaar voor de diverse aspecten die bij de realisatie van een hotel komen kijken, zoals de FF&E (Fixed Furniture Equipment). Met die bagage kan BOAG een rol vervullen vanaf de haalbaarheidsstudies, kostenramingen uitvoeren in elke fase van een project en met investeerders het gesprek aangaan.’

Vertaalslag naar Programma van Eisen

‘Als projectmanager zijn wij in staat de vertaalslag te maken van ontwerp naar de uitgangspunten voor het Programma van Eisen. Ook in deze business geldt natuurlijk dat wij, net als in de andere markten waarin wij opereren, de aanbestedingsfase en de hele contractvorming kunnen begeleiden. En hoewel dat in de hotellerie vaak een complexere materie is vanwege de vele betrokken partijen, wijken die werkzaamheden verder niet veel af.’

Duurzaamheid en circulariteit

Gevraagd naar specifieke ontwikkelingen in de hotellerie geeft André aan dat er bij afnemers en gebruikers steeds meer aandacht is voor duurzaamheid en circulariteit. ‘Dat heeft alles te maken met enerzijds de exploitatiekosten – hoe meer er terugverdiend kan worden, hoe aantrekkelijker – en anderzijds met de wensen van de eindgebruiker, die bewuster wil omgaan met het milieu. BREEAM of WELL is regelmatig het ambitieniveau. Onze duurzaamheidsexperts kunnen daarin goed adviseren en desgewenst certificeren. De vraag naar de toepassing van circulaire bouw wordt ook steeds groter, in navolging van de kantorenmarkt. BOAG is er helemaal vóór om circulariteit toe te passen, zodra die bewezen is. Kwaliteit is namelijk altijd het meest belangrijk.’

Complexe kwaliteitsborging

In de hotelbranche wordt gewerkt met vrij omvangrijke inbouwpakketten. André: ‘Dat zie je ook bij het nhow Amsterdam RAI hotel: bouwkundig zijn we al heel ver, maar de inbouw vraagt nog veel tijd en aandacht. Ten opzichte van bijvoorbeeld bedrijfshuisvesting geldt hier een heel ander tijdschema. Er wordt gewerkt in andere processen en met heel veel verschillende partijen. Vaak zijn er wel meer dan twintig leveranciers tegelijk aan het werk. Dat maakt de kwaliteitsborging in de hotellerie ook complexer.’

Voortgang, kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit leveren is een gemeenschappelijk doel. ‘Waar zoveel partijen parallel werken, komt het aan op een goede samenwerking en logistiek, wat medebepalend is voor de kwaliteit van het werk’, meent André. ‘Onze kwaliteitscontroleur heeft daarin ook de rol van aanjager en motivator: hij betrekt continu de aannemer en onderaannemers bij het opstellen van de zogenoemde VKV-rapportage – de overzichtelijke managementrapportage die is gebaseerd op de vele keuringsrapporten en verslagen over de voortgang, kwaliteit en veiligheid op een project. We merken dat iedereen zich ook echt verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit. Dat gaat bij het nhow Amsterdam RAI hotel zelfs zo ver de VKV-rapportage contractstuk is voor de Principal Meetings tussen de ontwikkelaar, belegger en afnemer. Ook voor hen staat kwaliteit – van werken, productie én eindproduct – bovenaan de prioriteitenlijst.’

 

Wonen met de luxe van een vijfsterrenhotel

Naast het iconische Hotel van Oranje in Noordwijk komt de...

Bezoek ons 3-4-5 november op de online PROVADA

Per 1 juli 2020 hebben Drees & Sommer en BOAG...

Nieuwbouw Kindcentrum Trampoline in gebruik genomen

Vandaag, op de eerste schooldag na de herfstvakantie, hebben het...

Snel flexibel zorgvastgoed realiseren: een complexe operatie die vraagt om strak projectmanagement

Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar wat als...

Kan ik u helpen?
ing. André Leeuwis MRICS

managing director Drees & Sommer Nederland

Mail André Bel mij
Projecten
BOAG CREEËRT RUIMTE

Ruimte om in te wonen en te werken. Ruimte om in te leven en in te verzorgen. Ruimte om in op te leiden en te ontspannen. Wij staan klaar vanaf het eerste idee tot en met de exploitatie klaar om samen met u te komen tot het beste huisvestingsscenario.

Maak een afspraak

Tel. +31 (0)10 - 209 35 35
E-mail info@boag.com

De andere projectmanagers die BOAG sterk maken

Bekijk ons team
ing. Francis Alba Heijdenrijk manager Directievoering en toezicht/senior projectmanager
ing. Jeroen van Egmond projectmanager
ing. Marcel van Erven senior projectmanager uitvoering
ir. Michel van Gageldonk projectmanager
Rik ter Haar senior projectmanager uitvoering/directievoerder
Robbert den Hartog projectmanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Ashwin Jhingoer projectmanager
Marcel Karel projectmanager uitvoering
Jasmijn Klingens projectmanager
ing. Johan Knook senior projectmanager
Ton Lansbergen senior projectmanager uitvoering
Marc Mattheijer senior projectmanager
ing. Bastiaan Muilwijk projectmanager
Peter Paulissen senior projectmanager uitvoering
ir. Esther Penders projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Boris Plukaard projectmanager
ir. Daniel Spiessens senior projectmanager
ir. Rick van Tiel projectmanager
ir. Amanda Verschuur projectmanager
ing. Thomas van den Wijngaard projectmanager uitvoering

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.