De VKV-rapportage van BOAG: snel en duidelijk managementinformatie over voortgang, kwaliteit en veiligheid van projecten

In projecten waar BOAG directievoering en bouwtoezicht verzorgt, is kwaliteitsborging een van de belangrijkste speerpunten. We bewaken de voortgang, kwaliteit en veiligheid nauwgezet en willen onze opdrachtgevers hierover stelselmatig en eenduidig over informeren. Op managementniveau zijn vaak alleen de hoofdlijnen van belang: loopt het zoals het is afgesproken?

‘Natuurlijk werken wij binnen onze projecten ook met gedetailleerde documenten om de voortgang, kwaliteit en veiligheid te controleren en borgen. Bevindingen en keuringsrapporten zijn absoluut belangrijk’, vertelt Peter. ‘De grote vraag is of al die details ook voor onze opdrachtgevers relevant zijn: voor hen gaat het vaak met name om de grote lijnen, de conclusies en het overzicht van aandachtspunten. Dit was voor mij de aanleiding om naast de reguliere inspectielijsten een overall voortgangsrapportage te ontwikkelen. Zo ontstond de VKV-rapportage. Inmiddels is de rapportage al zover ontwikkeld, dat we die standaard aanbieden bij directievoering-en-toezichtprojecten.’

Dynamisch document

De BOAG-directievoerders en -toezichthouders zijn met regelmaat op de bouwlocatie aanwezig. Voor de VKV-rapportage verzamelen zij elke week informatie en verwerken deze in de rapportage. Hiermee blijft het tot aan de datum van verstrekken een dynamisch document. Peter: ‘Ik zeg altijd; wekelijks bijgesteld en maandelijks verstrekt. Voordat we de rapportage aan de opdrachtgever verstrekken, bespreken we die ook met de aannemer. De bevindingen uit de rapportage kunnen voor hem dan ook nooit een verrassing zijn.’

Samenvatting in woord en beeld

De VKV-rapportage onderscheidt zich van andere beschikbare rapportages op de vorm en de inhoud. De inhoud en opbouw van de rapportage is altijd projectspecifiek en wordt bij de aanvang van een  project afgestemd met de opdrachtgever. Over het algemeen begint de VKV-rapportage met een samenvatting met foto’s en tekst. ‘Dat nodigt meteen uit tot verder lezen’, zegt Peter. ‘In het hoofdstuk voortgang komen onderwerpen beknopt aan bod die ook in bouw- en werkvergaderingen terugkomen: planning, (on)werkbare dagen, omgevingscommunicatie, status van kabels en leidingen (NUTS), klachten, vragen en opmerkingen enzovoort. Is op het project BREEAM of een Externe-toetsing van toepassing, dan wordt de voortgang daarvan ook in dit hoofdstuk samengevat. Door het VKV-verslag is iedereen ook vóór een overleg op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. Een bijkomend voordeel is dat de overleggen veel efficiënter kunnen verlopen.’

Kwaliteitsinspecties

‘Voor specifieke bevindingen tijdens de kwaliteitsinspectierondes maakt BOAG gebruik van de digitale opnameapplicatie Snagstream. De aannemer kan vanuit deze tool de aandachtspunten in behandeling nemen. Het hoofdstuk kwaliteit in de VKV-rapportage geeft de highlights van de inspectierondes van de afgelopen maand en verwijst daarbij naar de onderliggende Snagstream-rapportage. Als de opdrachtgever wil, kan hij die gedetailleerde rapporten natuurlijk altijd raadplegen.’

Veilige en gezonde werkomgeving

In de VKV-rapportage is standaard ook een hoofdstuk opgenomen met betrekking tot veiligheid en gezondheid. ‘Als er niet veilig kan worden gewerkt, kun je niet werken’, aldus Peter. ‘Een veilige en gezonde werkomgeving creëren we met elkaar. BOAG wil niet belerend zijn, maar in de eerste plaats aandacht vragen voor dit cruciale onderwerp. Is er een goed en afgestemd V&G-plan? Is dit op de juiste manier overgedragen aan de uitvoering? Worden de afspraken uit het V&G-plan nageleefd en opgevolgd? Wat zijn de risico’s? Zijn er voldoende voorzieningen en wordt er voldoende gecontroleerd op veilig werken? De toezichthouder van BOAG kijkt tijdens zijn rondgangen mee en rapporteert– uiteraard voor zover dat binnen zijn vakgebied past – over de veiligheid op de bouwplaats.’

Stoplichtprincipe

Opvallend in de VKV-rapportage zijn de kleurenbuttons. ‘We werken met het stoplichtprincipe: de kleurenbuttons maken in één oogopslag duidelijk waar de aandachtspunten zitten. Rood betekent aandacht vereist, geel is in behandeling, groen is in orde en blauw vraagt om feedback. De buttons dienen ook als leeswijzer en geven een opdrachtgever snel veel informatie over de status van het werk. Staan er veel groene buttons? Dan is de overall kwaliteit goed.’

De BOAG-standaard

Opdrachtgevers en aannemers werken graag met de VKV-rapportage van BOAG, zo blijkt. ‘Opdrachtgevers geven aan dat ze het prettig vinden om met deze rapportage te werken omdat ze op deze manier snel duidelijkheid hebben over de voortgang van hun projecten. En omdat het de BOAG-standaard is, werkt het ook steeds gemakkelijker en sneller voor iedereen die ermee te maken krijgt.’

 

VKV-rapportage BOAG stoplichtprincipe
Wonen met de luxe van een vijfsterrenhotel

Naast het iconische Hotel van Oranje in Noordwijk komt de...

Bezoek ons 3-4-5 november op de online PROVADA

Per 1 juli 2020 hebben Drees & Sommer en BOAG...

Nieuwbouw Kindcentrum Trampoline in gebruik genomen

Vandaag, op de eerste schooldag na de herfstvakantie, hebben het...

Snel flexibel zorgvastgoed realiseren: een complexe operatie die vraagt om strak projectmanagement

Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar wat als...

Kan ik u helpen?
ing. Johan de Vries MSc

managing director

Mail Johan Bel mij
Projecten
BOAG CREEËRT RUIMTE

Ruimte om in te wonen en te werken. Ruimte om in te leven en in te verzorgen. Ruimte om in op te leiden en te ontspannen. Wij staan klaar vanaf het eerste idee tot en met de exploitatie klaar om samen met u te komen tot het beste huisvestingsscenario.

Maak een afspraak

Tel. +31 (0)10 - 209 35 35
E-mail info.nl@dreso.com

De andere projectmanagers die BOAG sterk maken

Bekijk ons team
ing. Francis Alba Heijdenrijk manager Directievoering en toezicht/senior projectmanager
ing. Jeroen van Egmond projectmanager
ing. Marcel van Erven senior projectmanager uitvoering
ir. Michel van Gageldonk projectmanager
Rik ter Haar senior projectmanager uitvoering/directievoerder
Robbert den Hartog projectmanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Ashwin Jhingoer projectmanager
Marcel Karel projectmanager uitvoering
Jasmijn Klingens projectmanager
ing. Johan Knook senior projectmanager
Ton Lansbergen senior projectmanager uitvoering
Marc Mattheijer senior projectmanager
ing. Bastiaan Muilwijk projectmanager
Peter Paulissen senior projectmanager uitvoering
ir. Esther Penders projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Boris Plukaard projectmanager
ir. Daniel Spiessens senior projectmanager
ir. Rick van Tiel projectmanager
ir. Amanda Verschuur projectmanager
ing. Thomas van den Wijngaard projectmanager uitvoering

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.