Contractmanagement voor Brabantse Delta

22 oktober 2013 MijlpalenWerken

BOAG levert contractmanager aan waterschap Brabantse Delta. Het waterschap Brabantse Delta verwacht de komende jaren een piek aan instandhoudingsmaatregelen op diverse locaties. Vanuit praktisch, organisatorisch en financieel oogpunt wenst men deze piek af te vlakken door de realisatie van een deel van de maatregelen te versnellen. Hiertoe heeft het waterschap besloten ondermeer de maatregelen die gepland staan voor rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath (Rilland) te clusteren en versneld te realiseren.

Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het voorkomen van overstromingen, vervuiling, verdroging en uitstervingen in West-Brabant. Dit realiseert het waterschap door te zorgen voor sterke en veilige dijken en kades, het rioolwater te zuiveren, de hoogte van het water te regelen en de natuur te beschermen.
Het beheergebied kent ruim 800.000 inwoners, 21 gemeenten en zo’n 25.000 bedrijven.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Bath zuivert het afvalwater van de gemeenten in het Noordwesten van de provincie Noord-Brabant en het industriegebied Moerdijk. De rwzi Bath is een grote zuiveringsinstallatie en heeft een capaciteit van zo’n 20.000m³/uur. Het afvalwater wordt via diverse processtappen gezuiverd en uiteindelijk in de Westerschelde geloosd. Binnen het waterschap is veel aandacht voor milieuvriendelijke maatregelen. Zo wordt de bij de zuivering beschikbaar komende energie (biogas) doormiddel van een WKK installatie zoveel mogelijk hergebruikt op de zuiveringsinstallatie.

De geplande instandhoudingsmaatregelen op de rwzi Bath zijn zeer verschillend van aard. Het waterschap wenst werktuigbouwkundige, elektrotechnische, bouwkundige en civiele aanpassingen en renovatie van de rioolzuivering door te voeren. Het project omvat maatregelen t.b.v. roostergoedverwijdering, bedrijfs- en proceswater, luchtbehandeling, bedrijfsdocumentatie, vergisting- en biogasinstallatie, terreinbeveiliging en betonwerk van de waterlijn.

Door het waterschap is een team samengesteld die volgens het IPM model – naar analogie IPM rollen Rijkswaterstaat – het project zal uitvoeren. Binnen dit team is BOAG verantwoordelijk voor het contractmanagement. Om de kracht van de markt te benutten voor eigentijdse en duurzame oplossingen, wordt de vraagstelling van het waterschap oplossingsvrij gespecificeerd. Vanuit een geïntegreerde (design en construct) overeenkomst wordt door de geselecteerde opdrachtnemer de vraagstelling uitgewerkt volgens de methodiek van System Engineering (SE). Het IPM team bewaakt de voortgang, uitwerking en resultaten van de opdrachtnemer doormiddel van Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

 

De contractmanager van BOAG is in alle fasen van het project verantwoordelijk voor de contractbeheersing. Hieronder vallen in de voorbereidingsfase ondermeer het opstellen van de vraagspecificatie voor de inkoop van specialistische adviesdiensten bij een ingenieursbureau, het uitvoeren van een marktoriëntatie en -consultatie en advisering inzake de aanbestedings- en contractvorm in de ontwerp- en realisatiefase en het opstellen van een contractbeheersplan. Na opdrachtverstrekking aan de uitvoerende partij zullen de werkzaamheden zich richten op de uitvoering van het contractbeheersplan, door het laten verrichten van risicogestuurde toetsen.

Het project en de inzet van de contractmanager van BOAG is gestart in het derde kwartaal van 2013. De verwachting is dat de werkzaamheden medio 2015 gereed zijn.

Wonen met de luxe van een vijfsterrenhotel

Naast het iconische Hotel van Oranje in Noordwijk komt de...

Bezoek ons 3-4-5 november op de online PROVADA

Per 1 juli 2020 hebben Drees & Sommer en BOAG...

Nieuwbouw Kindcentrum Trampoline in gebruik genomen

Vandaag, op de eerste schooldag na de herfstvakantie, hebben het...

Snel flexibel zorgvastgoed realiseren: een complexe operatie die vraagt om strak projectmanagement

Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar wat als...

Kan ik u helpen?
ing. Johan de Vries MSc

managing director

Mail Johan Bel mij
Projecten
BOAG CREEËRT RUIMTE

Ruimte om in te wonen en te werken. Ruimte om in te leven en in te verzorgen. Ruimte om in op te leiden en te ontspannen. Wij staan klaar vanaf het eerste idee tot en met de exploitatie klaar om samen met u te komen tot het beste huisvestingsscenario.

Maak een afspraak

Tel. +31 (0)10 - 209 35 35
E-mail info@boag.com

De andere projectmanagers die BOAG sterk maken

Bekijk ons team
ing. Francis Alba Heijdenrijk manager Directievoering en toezicht/senior projectmanager
ing. Jeroen van Egmond projectmanager
ing. Marcel van Erven senior projectmanager uitvoering
ir. Michel van Gageldonk projectmanager
Rik ter Haar senior projectmanager uitvoering/directievoerder
Robbert den Hartog projectmanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Ashwin Jhingoer projectmanager
Marcel Karel projectmanager uitvoering
Jasmijn Klingens projectmanager
ing. Johan Knook senior projectmanager
Ton Lansbergen senior projectmanager uitvoering
Marc Mattheijer senior projectmanager
ing. Bastiaan Muilwijk projectmanager
Peter Paulissen senior projectmanager uitvoering
ir. Esther Penders projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Boris Plukaard projectmanager
ir. Daniel Spiessens senior projectmanager
ir. Rick van Tiel projectmanager
ir. Amanda Verschuur projectmanager
ing. Thomas van den Wijngaard projectmanager uitvoering

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.