Balans tussen flexibiliteit & veiligheid

Balans tussen flexibiliteit en veiligheid vergt goede sturing Aan de Willem de Zwijgersingel in Gouda zijn de havo en atheneum leerlingen van Scholengemeenschap Leo Vroman sinds anderhalf jaar gehuisvest. Deze prachtige nieuwbouwlocatie leent zich uitstekend voor het ontwikkelen van goed onderwijs aan leerlingen van de 21ste eeuw. BOAG kijkt zeer tevreden terug naar het jaar 2011: toen het startschot werd gegeven voor de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van een slim schoolgebouw met gebruik van beschikbare middelen en een helder onderwijsconcept.

Publicatie over brandveiligheid en bouwfysica

In het magazine voor de perfecte leer-, werk-  en leefomgeving, Schooldomein, wordt er ingezoomd op de rubriek ‘’Ontwerp en Inrichting’’ van GSG Leo Vroman, gericht op brandveiligheid en bouwfysica. Deze onderdelen worden in het item uitvoerig besproken, omdat er sprake is van een slim gebouw waarin het onderwijsconcept goed is doorvertaald, maar waardoor er anders gedacht moet worden over flexibiliteit en brandveiligheid. Voor het volledige artikel, klikt u hier.

“Mei 2011, het moment dat we het projectmanagement van fases voorontwerp tot en met nazorg op ons hebben genomen, de juiste partijen hebben verworven en aan tafel hebben laten schuiven voor een gedegen advies. Alle inspanningen tezamen hebben ervoor gezorgd dat GSG Leo Vroman vrijdag 5 september 2014 feestelijk werd geopend.”

Goede advisering doorslaggevend voor essentiële keuzes

De aanbestedingsvorm werd gewijzigd, nadat het programma van eisen niet bleek te passen op de gewenste bouwkavel. Het bouwvolume in de oorspronkelijke situatie bood geen mogelijkheden om het onderwijsconcept goed te kunnen realiseren. Er was onvoldoende ruimte voor bijvoorbeeld fietsenstallingen, parkeergelegenheid en het plein. GSG Leo Vroman heeft onder begeleiding van  BOAG het programma van eisen opnieuw bekeken en het ruimtebeslag van het gebouw en de terreinfuncties onderzocht. Toen bleek dat er meer volume nodig was dan dat er beschikbaar bleek te zijn, is in samenspraak met de gemeente bepaald dat er ‘’compacter’’ gebouwd zou gaan worden. Omdat er meer ruimte nodig was, heeft de gemeente toestemming gegeven om een gedeelte van het  aangrenzende Thorbecke park bij de bouwkavel te trekken.

Leren gaat nu eenmaal beter in een slim gebouw

Binnen het onderwijs van de GSG Leo Vroman staat kleinschaligheid met aandacht voor de individuele leerlingen centraal.

“Vandaar dat in de nieuwe situatie het ontwerp een driehoekige plattegrond kent met in het midden een centraal atrium waar omheen de onderwijsruimten zijn gesitueerd. Op de 1ste en 2de verdieping zijn de drie ‘domeinen’ gesitueerd waarin het onderwijs is georganiseerd. Deze domeinen bestaan uit open leergebieden die ruimte bieden voor samenwerking en individuele werkvormen, afgewisseld met transparante instructieruimten voor klassikaal onderwijs. Van gangen is in dit concept geen sprake.”

Een domein wordt gedefinieerd als de pedagogische en sociale thuisbasis voor een cluster van maximaal drie of vier groepen van 20 à 25 leerlingen. Vrijwel alle lessen van zo’n groep leerlingen vinden plaats in het eigen domein, behalve de zogenoemde ‘specials’. Deze bevinden zich op de begane grond en zijn bedoeld voor activiteiten waarvoor specifieke voorzieningen nodig zijn (bijvoorbeeld practicum lokalen als biologie, natuurkunde, tekenen en handvaardigheid). Alle domeinen maken gebruik van deze specials. In de specials ontmoeten de leerlingen uit verschillende afdelingen elkaar.

“De keuze om het programma van eisen onder de loep te nemen en te herschrijven heeft een enorm effect gehad op het definitieve ontwerp en de vormgeving van het GSG Leo Vroman-onderwijs en had een positieve uitwerking op de uiteindelijke stedenbouwkundige situatie”

Wilt u dat wij een kritische blik werpen op uw programma van eisen of bent u benieuwd naar onze projectmanagementaanpak rondom nieuw- en verbouwprojecten in het onderwijs? Neem dan vrijblijvend contact op met Michel Bosveld.

Wonen met de luxe van een vijfsterrenhotel

Naast het iconische Hotel van Oranje in Noordwijk komt de...

Bezoek ons 3-4-5 november op de online PROVADA

Per 1 juli 2020 hebben Drees & Sommer en BOAG...

Nieuwbouw Kindcentrum Trampoline in gebruik genomen

Vandaag, op de eerste schooldag na de herfstvakantie, hebben het...

Snel flexibel zorgvastgoed realiseren: een complexe operatie die vraagt om strak projectmanagement

Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar wat als...

Kan ik u helpen?
ing. Johan de Vries MSc

managing director

Mail Johan Bel mij
Projecten
BOAG CREEËRT RUIMTE

Ruimte om in te wonen en te werken. Ruimte om in te leven en in te verzorgen. Ruimte om in op te leiden en te ontspannen. Wij staan klaar vanaf het eerste idee tot en met de exploitatie klaar om samen met u te komen tot het beste huisvestingsscenario.

Maak een afspraak

Tel. +31 (0)10 - 209 35 35
E-mail info.nl@dreso.com

De andere projectmanagers die BOAG sterk maken

Bekijk ons team
ing. Francis Alba Heijdenrijk manager Directievoering en toezicht/senior projectmanager
ing. Jeroen van Egmond projectmanager
ing. Marcel van Erven senior projectmanager uitvoering
ir. Michel van Gageldonk projectmanager
Rik ter Haar senior projectmanager uitvoering/directievoerder
Robbert den Hartog projectmanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Ashwin Jhingoer projectmanager
Marcel Karel projectmanager uitvoering
Jasmijn Klingens projectmanager
ing. Johan Knook senior projectmanager
Ton Lansbergen senior projectmanager uitvoering
Marc Mattheijer senior projectmanager
ing. Bastiaan Muilwijk projectmanager
Peter Paulissen senior projectmanager uitvoering
ir. Esther Penders projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Boris Plukaard projectmanager
ir. Daniel Spiessens senior projectmanager
ir. Rick van Tiel projectmanager
ir. Amanda Verschuur projectmanager
ing. Thomas van den Wijngaard projectmanager uitvoering

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.