Aanneemovereenkomst transformatie Binnenrotte getekend – Start Bouw gepland

Een belangrijke dag is aangebroken voor het transformatieproject Binnenrotte 192 te Rotterdam. Op woensdagmiddag 21 februari heeft opdrachtgever F.P. (Frank) Hazelzet de aanneemovereenkomst met aannemersbedrijf BIK bouw getekend. BOAG heeft integraal projectmanagement gevoerd tijdens het gehele voortraject en is opgetogen dat deze mijlpaal is gehaald. Start bouw is medio maart 2018 gepland.

Van links naar rechts: Wim Fortuin (BIK Bouw), Jasper Sluimer (BIK Bouw), Nick Nieuwenhuizen (adviseur), Frank Hazelzet (opdrachtgever), Prakash Sewlal (BOAG), Peyman Mostowfi (adviseur). Foto is genomen door Rob van Rijs (BIK Bouw).

Het transformatieproject betreft het voormalige automatengebouw van de PTT (KPN). Het gebouw is tot op heden in gebruik door KPN als centrale hub voor de dekking van het telefoon- en datanetwerk in het centrumgebied van Rotterdam. Het gebouw bestaat uit zes bouwlagen inclusief kelder. Na de   transformatie behoudt KPN een recht van opstal in een afgeschermd deel van de kelderruimte ten behoeve van de opstelling van apparatuur.

De begane grond wordt getransformeerd naar ‘horeca’, de eerste tot en met vierde verdieping worden bestemd voor ‘wonen’. Een deel van de kelder wat niet gebruikt zal worden door KPN behoort eveneens tot het transformatieprogramma. Hier komen bergingen ten behoeve van de woningen en overige ondersteunende ruimten. Het totale huidige gebouw is circa 4.000 m2 BVO, het programma van de transformatie is circa 3.200 m2.

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid is er op meerdere fronten op dit project ingezet. Het gehele dakvlak aan de Binnenrotte-zijde wordt bedekt met hoog rendement zonnepanelen en aan de andere zijde van het schuine dak worden 18 zonnecollectoren geplaatst. In de kelder worden warmtepompen geplaatst die via een warmtewisselaar de restwarmte van het KPN-apparatuur opvangen. Alle 20 appartementen zijn all-electric en zijn voorzien van een individuele warmteterugwin-installatie en vloerverwarming. Tot slot, om het energetische gebouwkwaliteit te verbeteren zal de gehele gebouwschil worden voorzien van voorzetwanden met isolatie.

““We zijn blij met deze mijlpaal waarbij met trotst gemeld kan worden dat alle oorspronkelijke duurzaamheidsambities overeind zijn blijven staan. Het centrum van Rotterdam krijgt er een ‘groen’ project bij’’, aldus Frank Hazelzet.”

Verrichte werkzaamheden

In januari 2017 is BOAG vanaf het eerste moment bij het project betrokken geraakt. De rol van BOAG was integraal projectmanagement om vanaf het schetsontwerp te komen tot stukken ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning en aanbesteding. Hiervoor is onder andere een kostenraming gemaakt, is het aanbestedingset in bouwteamverband geoptimaliseerd en is in de periode voorafgaand aan het tekenen van de aanneemovereenkomst continu geborgd dat alle afspraken conform de eisen en wensen van de opdrachtgever zijn meegenomen en de gestelde prijzen marktconform zijn. Ook in de uitvoering zal BOAG betrokken blijven in de rol van toezicht en directievoering.

Basisschool de Joannes opgeleverd

De aannemer Schenkelbouw was op de eerste dag van de...

BOAG in 2019 wederom geregistreerd als RICS Regulated Firm

Ook voor 2019 heeft de directie haar geloofsbrieven ingediend en...

Officiële opening Domus Magnus woonzorglocatie De Boschstede in ‘s-Hertogenbosch

Eind juni, net na de start van de zomer, opende...

Chefaine Piris: de nieuwe aanwinst van het secretariaat van BOAG

De laatste tijd brachten wij u er regelmatig van op...

Ir. Prakash Sewlal

‘Gericht op goede onderlinge verstandhouding en communicatie. Heeft oog voor het grotere geheel. Benaderd complexe vraagstukken op een analytische wijze...’

Projecten

BOAG CREEËRT RUIMTE

Ruimte om in te wonen en te werken. Ruimte om in te leven en in te verzorgen. Ruimte om in op te leiden en te ontspannen. Wij staan klaar vanaf het eerste idee tot en met de exploitatie klaar om samen met u te komen tot het beste huisvestingsscenario.

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.