Wij zijn actief in
Zorgen

Ontmoetingscentra, eerstelijns en specialistische zorg

Voorzieningen in de nabijheid van het wonen (en de zorg) zijn van grote betekenis voor het welbevinden van bewoners en zorgverleners. Een parkje, winkels, bushaltes, een HOED in de buurt, de apotheek en spreekruimten voor specialistische zorg bijvoorbeeld.

Om zoveel mogelijk verbinding te kunnen maken met de omwonenden wordt vaak als eerste gedacht aan het creëren van een ontmoetingsruimte (restaurant, activiteitenruimten): voor de gezelligheid, om mantelzorg aan te trekken, om de zorginstelling bekendheid te geven en als service voor de (meer of minder) zelfstandige bewoners in het zorgcentrum en de buurt. Sinds het verdwijnen van het klassieke verzorgingshuis met zijn voorzieningen is het niet meer vanzelfsprekend dat de zorginstelling voorzieningen exploiteert buiten de zware zorg om, maar de behoefte daaraan is niet weg. Het wordt alleen anders georganiseerd, vaak met meerdere partijen die niet specifiek een zorgpartij hoeven te zijn.

Wat kan BOAG voor u creëren?

De adviseurs van BOAG denken mee over de wens van het bijeenbrengen van verschillende voorzieningen. We beantwoorden vragen als welke aanbieders zijn al betrokken bij de wijk, welke ontwikkelingen vinden er in de buurt, de wijk, het dorp en de stad plaats, wat is de demografische ontwikkeling van de wijk of de buurt, wat is de gemeentelijke visie en hoe zijn de verhoudingen tussen het bezit van vastgoed in de wijk? Onze ervaring is dat het een samenspel is van wensen, visies en partijen met de tijd als belangrijke factor.

Advies op maat

BOAG stelt samen met u samenwerkingsovereenkomsten op met de verschillende partijen. Vervolgens brengen we de ruimtelijke en financiële uitgangspunten in beeld brengen en stellen we deze vast in ontwikkel- en realisatieovereenkomst.

Met onze eigen kostendeskundigen (bouw- en investeringskosten) en directievoerders bewaken wij gedurende de uitvoering de kwaliteit tot en met de oplevering. Met een door ons gemaakt meerjarenonderhoudsplan en meerjarenonderhoudsbegroting bent u ook gedurende de exploitatieperiode verzekerd van waar u aan toe bent.

Hulp nodig bij Ontmoetingscentra, eerstelijns en specialistische zorg?

Wij kunnen u helpen met het bepalen van het juiste traject. Ir. Peter van den Hoogen is de persoon die u hier meer over kan vertellen.

Stuur Peter een bericht Of Laat u terugbellen
Gerelateerd nieuws
Geslaagde uitbreiding Fioretti College Teylingen

BOAG is adviseur van de Stichting Fioretti Teylingen bij...

Onze nieuwe projectmanager: Rick van Tiel

Op 1 mei is ir. Rick van Tiel begonnen...

‘Brede kennis is bepalend voor een duurzame fit’

BOAG is veelal regisseur in de voorbereiding en realisatie...

Soortgelijke projecten

Bekijk alle projecten
Renovatie

The Rosarium Building

Renovatie kantoorgebouw Jan van Nassaustraat

Bestaande bouw

Vecht en IJssel locaties Zuylenstede en Ewoud

Opstellen NEN 2767 rapport voor Zorgpanden Vecht en IJssel

Nieuwbouw

De Groene Loper

Nieuwbouw van woonzorgcentrum en levensloopbestendige appartementen.

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.