Wij zijn actief in
Zorgen

Zorg en Wonen (24-uurs zorg)

Wanneer 24-uurs zorg noodzakelijk is en dit niet meer in de eigen woning te verantwoorden is, wanneer de regie over het eigen leven grotendeels wegvalt is een goed beleid rondom Zorg en Wonen nodig.

Net zo belangrijk is het dat de thuisomgeving aansluit bij de bewoners en familie. De omgeving moet zodanig zijn ingericht dat het leven nog als prettig wordt ervaren. Daar ligt een taak voor het werk van de hulpverleners, maar zeker ook voor de fysieke omgeving. BOAG levert hierin een duidelijke meerwaarde .

Wat kan BOAG voor u creëren?

Bij zware 24-uurs zorg (somatisch en/of psychogeriatrisch) gaat de zorgvisie uit van respect voor eigen identiteit, levensvisie en autonomie van zorgvragers. Deze visie bepaalt de integrale opgave voor het inrichten van toekomstbestendige, maatwerk woonomgevingen.

Voor het vertalen van uw zorgvisie is een concreet ontwerp en een plan voor het realiseren van de meeste passende omgeving gewenst. BOAG biedt u de gewenste ondersteuning, kennis en ervaring bij het concretiseren van uw wensen. In een nieuwbouwsituatie, in combinatie met andere huisvestingswensen, maar zeker ook met het oog op het verbeteren van uw huidige huisvesting. Want: is uw pand optimaal aan te passen aan uw wensen in de nabije en verre toekomst? En is het mogelijk om efficiënte zorg te verlenen waarbij de optimale belevingswereld voor uw zorgvragers niet in gedrang komt? En weet u trouwens hoe u de financiële randvoorwaarden bepaalt bij ontwikkeling, realisatie, en exploitatie? Dit soort vragen stemmen wij graag met u af, zodat iedere keuze een weloverwogen keuze wordt.

Advies op maat

Vanaf het eerste initiatief gaan onze adviseurs met u in gesprek. Wij formuleren samen met u het ruimtelijke, technische, functionele en financiële programma van eisen. Wanneer deze definitief zijn, selecteren wij gezamenlijk partijen die deze eisen doorvertalen naar een passend ontwerp. Tevens adviseren wij u over de wijze van aanbesteden en uitvoeren. Met onze eigen kostendeskundigen (bouw- en investeringskosten) en directievoerders bewaken wij gedurende de uitvoering de kwaliteit tot en met de oplevering. Met een door ons gemaakt meerjarenonderhoudsplan en meerjarenonderhoudsbegroting weet u ook gedurende de exploitatieperiode waar u aan toe bent.

Meer weten over zorgen?

Onze managing director ing. Johan de Vries MSc kan u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen.

Email Johan Bel mij
Relevante projecten

De andere projectmanagers die BOAG sterk maken

Bekijk ons team
ing. Francis Alba Heijdenrijk manager Directievoering en toezicht/senior projectmanager
ing. Jeroen van Egmond projectmanager
ing. Marcel van Erven senior projectmanager uitvoering
ir. Michel van Gageldonk projectmanager
Rik ter Haar senior projectmanager uitvoering/directievoerder
Robbert den Hartog projectmanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Ashwin Jhingoer projectmanager
Marcel Karel projectmanager uitvoering
Jasmijn Klingens projectmanager
ing. Johan Knook senior projectmanager
Ton Lansbergen senior projectmanager uitvoering
Marc Mattheijer senior projectmanager
ing. Bastiaan Muilwijk projectmanager
Peter Paulissen senior projectmanager uitvoering
ir. Esther Penders projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Boris Plukaard projectmanager
ir. Daniel Spiessens senior projectmanager
ir. Rick van Tiel projectmanager
ir. Amanda Verschuur projectmanager
ing. Thomas van den Wijngaard projectmanager uitvoering

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.