Wij zijn actief in
Zorgen

Ontmoetingscentra, eerstelijns en specialistische zorg

Voorzieningen in de nabijheid van het wonen (en de zorg) zijn van grote betekenis voor het welbevinden van bewoners en zorgverleners. Een parkje, winkels, bushaltes, een HOED in de buurt, de apotheek en spreekruimten voor specialistische zorg bijvoorbeeld.

Om zoveel mogelijk verbinding te kunnen maken met de omwonenden wordt vaak als eerste gedacht aan het creëren van een ontmoetingsruimte (restaurant, activiteitenruimten): voor de gezelligheid, om mantelzorg aan te trekken, om de zorginstelling bekendheid te geven en als service voor de (meer of minder) zelfstandige bewoners in het zorgcentrum en de buurt. Sinds het verdwijnen van het klassieke verzorgingshuis met zijn voorzieningen is het niet meer vanzelfsprekend dat de zorginstelling voorzieningen exploiteert buiten de zware zorg om, maar de behoefte daaraan is niet weg. Het wordt alleen anders georganiseerd, vaak met meerdere partijen die niet specifiek een zorgpartij hoeven te zijn.

Wat kan BOAG voor u creëren?

De adviseurs van BOAG denken mee over de wens van het bijeenbrengen van verschillende voorzieningen. We beantwoorden vragen als welke aanbieders zijn al betrokken bij de wijk, welke ontwikkelingen vinden er in de buurt, de wijk, het dorp en de stad plaats, wat is de demografische ontwikkeling van de wijk of de buurt, wat is de gemeentelijke visie en hoe zijn de verhoudingen tussen het bezit van vastgoed in de wijk? Onze ervaring is dat het een samenspel is van wensen, visies en partijen met de tijd als belangrijke factor.

Advies op maat

BOAG stelt samen met u samenwerkingsovereenkomsten op met de verschillende partijen. Vervolgens brengen we de ruimtelijke en financiële uitgangspunten in beeld brengen en stellen we deze vast in ontwikkel- en realisatieovereenkomst.

Met onze eigen kostendeskundigen (bouw- en investeringskosten) en directievoerders bewaken wij gedurende de uitvoering de kwaliteit tot en met de oplevering. Met een door ons gemaakt meerjarenonderhoudsplan en meerjarenonderhoudsbegroting bent u ook gedurende de exploitatieperiode verzekerd van waar u aan toe bent.

Meer weten over zorgen?

Onze managing director ing. Johan de Vries MSc kan u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen.

Email Johan Bel mij
Relevante projecten

De andere projectmanagers die BOAG sterk maken

Bekijk ons team
ing. Francis Alba Heijdenrijk manager Directievoering en toezicht/senior projectmanager
ing. Jeroen van Egmond projectmanager
ing. Marcel van Erven senior projectmanager uitvoering
ir. Michel van Gageldonk projectmanager
Rik ter Haar senior projectmanager uitvoering/directievoerder
Robbert den Hartog projectmanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Ashwin Jhingoer projectmanager
Marcel Karel projectmanager uitvoering
Jasmijn Klingens projectmanager
ing. Johan Knook senior projectmanager
Ton Lansbergen senior projectmanager uitvoering
Marc Mattheijer senior projectmanager
ing. Bastiaan Muilwijk projectmanager
Peter Paulissen senior projectmanager uitvoering
ir. Esther Penders projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Boris Plukaard projectmanager
ir. Daniel Spiessens senior projectmanager
ir. Rick van Tiel projectmanager
ir. Amanda Verschuur projectmanager
ing. Thomas van den Wijngaard projectmanager uitvoering

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.