Wij zijn actief in
Winkelen

Winkelcentra

Winkelcentra in de grote steden worden ontwikkeld en herontwikkeld tot centra waar het publiek elkaar ontmoet en waarbij winkelen een beleving wordt.

BOAG kan dankzij zijn kennis en ervaring transformaties en renovaties bij bestaande centra omzetten tot succesvolle verbouwtrajecten. Wij lichten hieronder toe op welke gebieden we van meerwaarde zijn voor de opdrachtgever, belegger, ontwikkelaar of retailer.

Concepten

Het concept vraagt om een heldere visie. Dit moet een winkelcentrum maken tot een fijne plek om te verblijven en het winkelen tot een plezierige activiteit te laten worden voor het hele gezin. Het vult in wat webshopping niet kan bieden. BOAG kan vanuit zijn ervaring een winkelcentrum beoordelen en voorzien van een pallet aan keuzes om deze succesvol qua formule, voorzieningen en nieuwe uitstraling te voorzien.

Kosten

De eigen bouwkostenafdeling kan het concept of idee tot renovatie en iedere volgende ontwerpfase voorzien van de juiste bouw- en investeringskosten. Factoren als een gefaseerde uitvoering en bouwen tijdens het winkelen worden hierbij ingecalculeerd.

Planning

Bij renovaties vraagt een gedegen kennis van de dagelijkse gang van zaken in een centrum om specifiek kennis. Plannen dienen (ook technisch) gefaseerd uitgevoerd te kunnen worden. Tijdelijke huisvesting dient eenvoudig te kunnen worden voorzien en liever nog worden vermeden. Een faseringsscenario dient samen met de beheerder, vanuit de techniek en commercie, degelijk maar ook flexibel te worden opgezet. Hierbij dient een goed beeld van in- en afbouw tevens ingepast te worden.

Retailers en afbouw

BOAG beschikt over eigen afbouwcoördinatoren die naast de renovatie toezien op een juiste inpassing en uitvoering van de inbouwpakketten van de retailers zodat de diverse ontwerp- en afbouwstromen naast elkaar en passend binnen de totaalplanningen oplopen. Zij zijn de dagelijks contactpersoon namens de verhuurder tussen de bouw en retailer.

Ontwerp en uitvoering

BOAG treedt op als voorzitter van het ontwerpteam, verzorgt voor de opdrachtgever de aanbesteding en voert als directievoerder en toezichthouder de regie namens de opdrachtgever. Tijdens het hele proces wordt zo de opdrachtgever richting adviseurs en aannemer professioneel ondersteund en kan zij haar taken delegeren.

Meer weten over winkelen?

Onze managing director ing. Johan de Vries MSc kan u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen.

Email Johan Bel mij
Relevante projecten

De andere projectmanagers die BOAG sterk maken

Bekijk ons team
ing. Francis Alba Heijdenrijk manager Directievoering en toezicht/senior projectmanager
ing. Jeroen van Egmond projectmanager
ing. Marcel van Erven senior projectmanager uitvoering
ir. Michel van Gageldonk projectmanager
Rik ter Haar senior projectmanager uitvoering/directievoerder
Robbert den Hartog projectmanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Ashwin Jhingoer projectmanager
Marcel Karel projectmanager uitvoering
Jasmijn Klingens projectmanager
ing. Johan Knook senior projectmanager
Ton Lansbergen senior projectmanager uitvoering
Marc Mattheijer senior projectmanager
ing. Bastiaan Muilwijk projectmanager
Peter Paulissen senior projectmanager uitvoering
ir. Esther Penders projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Boris Plukaard projectmanager
ir. Daniel Spiessens senior projectmanager
ir. Rick van Tiel projectmanager
ir. Amanda Verschuur projectmanager
ing. Thomas van den Wijngaard projectmanager uitvoering

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.