Modulair Bouwen, een aantrekkelijk alternatief

29 november 2017 Thema's

U herkent het vast: uw school heeft dringend behoefte aan uitbreiding of nieuwbouw, maar er is maar beperkt geld beschikbaar om te investeren. Wellicht wordt u vanwege de lange doorlooptijd ook nog geconfronteerd met tijdelijke situaties en kosten voor tijdelijke huisvesting en hikt u daar tegenaan. Modulair Bouwen is dan wellicht een aantrekkelijk alternatief. In de begeleiding in deze bouwvorm kan BOAG u behulpzaam zijn.

Modulair Bouwen moet niet verward worden met unitbouw zoals iedereen die wel kent vanuit het verleden voor tijdelijke (semi-permanente) gebouwen. De leveranciers van unitbouw zijn ingesprongen op de behoefte aan betaalbare en snel te realiseren permanente huisvesting.

“Het principe bij Modulair Bouwen is dat grote delen van het gebouw in de fabriek worden geassembleerd, over de weg worden vervoerd en op de bouwplaats worden gemonteerd.”

De traditionele units zijn uiteraard goed genoeg voor echte noodhuisvesting, maar voor permanente huisvesting liggen de eisen hoger. Modulair Bouwen maakt nog steeds gebruik van een bepaald maat- en constructiesysteem, maar is inmiddels geëvolueerd tot een bouwmethode van prefab elementen met een goede kwaliteit in detaillering en uitvoering. Daarbij wordt voldaan aan de eisen van het bouwbesluit, kunnen eisen uit het Programma van Eisen Frisse Scholen worden ingewilligd en is er ook architectonisch heel veel mogelijk. Aan de buitenkant is in veel gevallen niet meer te zien dat het een modulair gebouw is. Dat, tegen een scherpe prijs en met een korte doorlooptijd, maakt Modulair Bouwen een aantrekkelijk alternatief voor scholen en gemeente.

Ter indicatie: een basisschool met een bruto vloeroppervlak van ca. 1.000 à 1.500 m2 kan voor de normvergoeding worden gebouwd waarbij voor het klimaat de eisen van Frisse Scholen, klasse B worden gerealiseerd. De bouwtijd kan daarbij worden beperkt tot 10 à 12 weken.

Design & Build: een goed PvE en kwaliteitsbewaking zijn vereist

Het welslagen valt of staat met een goede voorbereiding en aansturing. BOAG heeft een inmiddels beproefde methode ontwikkeld om contracten en samenwerkingsverbanden met leveranciers voor Modulair Bouwen aan te gaan. De leverancier wordt geselecteerd aan de hand van een door hem ontwikkeld Voorlopig Ontwerp, gebaseerd op een Programma van Eisen en een set contractvoorwaarden.

De geselecteerde leverancier draagt vervolgens zorg voor zowel de uitwerking van het ontwerp als de realisatie van het gebouw, inclusief de vergunningsaanvragen. Belangrijk is dat u als schoolbestuur vooraf helder de ruimtelijke, functionele en technische eisen formuleert waaraan het gebouw dient te voldoen. Dit Programma van Eisen is de basis voor het ontwerp van de leverancier. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de leverancier ligt, dient u als opdrachtgever gedurende het ontwerp- en bouwproces nog steeds ‘de vinger aan de pols’ te houden. BOAG heeft hiervoor een ‘Auditsysteem’ ontwikkeld, waarbij op gezette tijden de kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering wordt gemonitord.

BOAG de juiste partij?

BOAG kan voor u het gehele projectmanagement verzorgen en u - met behulp van de ontwikkelde systematiek - behulpzaam zijn bij het opstellen van een Programma van Eisen, het begeleiden van de selectie en contractering van een leverancier, het opzetten van een Auditsysteem en het bewaken van de kwaliteit, planning en budget. Kom in contact met Johan de Vries

Wonen met de luxe van een vijfsterrenhotel

Naast het iconische Hotel van Oranje in Noordwijk komt de...

Bezoek ons 3-4-5 november op de online PROVADA

Per 1 juli 2020 hebben Drees & Sommer en BOAG...

Nieuwbouw Kindcentrum Trampoline in gebruik genomen

Vandaag, op de eerste schooldag na de herfstvakantie, hebben het...

Snel flexibel zorgvastgoed realiseren: een complexe operatie die vraagt om strak projectmanagement

Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar wat als...

Johan de Vries, directeur BOAG
ing. Johan de Vries MSc

‘Johan is één van de vijf managing directors van Drees & Sommer.’

Kennis
BOAG CREEËRT RUIMTE

Ruimte om in te wonen en te werken. Ruimte om in te leven en in te verzorgen. Ruimte om in op te leiden en te ontspannen. Wij staan klaar vanaf het eerste idee tot en met de exploitatie klaar om samen met u te komen tot het beste huisvestingsscenario.

Maak een afspraak

Tel. +31 (0)88 776 26 70
E-mail info.nl@dreso.com

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.