De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.boag.com.

Disclaimer

BOAG hecht groot belang aan de kwaliteit van communicatie met haar relaties Daarom is ons emailverkeer via het internet onderworpen aan onder meer de volgende regels:

Alle inkomende en uitgaande berichten worden gecheckt op virussen; Inkomende berichten met virussen worden geweigerd of pas na desinfectie doorgestuurd aan de geadresseerde; Emails met attachments met ongebruikelijke of schijnbaar onnuttige extenties worden gefilterd en eerst na verificatie door de beheerder verder gedistribueerd; De inhoud, verzender en geadresseerde en verwerkingstijd van alle inkomende en uitgaande berichten wordt geregistreerd in een database.

De inhoud van dit bericht en eventuele bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Zij kunnen gegevens met betrekking tot een derde bevatten. De ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, wordt verzocht de afzender direct op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

Voorts zijn de volgende voorwaarden van toepassing: BOAG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de weigering van inkomende of uitgaande berichten; BOAG is niet verplicht de afzender van gefilterde of geïnfecteerde berichten te informeren over de weigering van het inkomende bericht; BOAG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een door of via het emailsysteem van BOAG verzonden bericht dat een virus blijkt te bevatten.