De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.boag.com.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.boag.com. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen onze algemene voorwaarden en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden.

Gebruik van onze website
De informatie op de BOAG website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij alle zorgvuldigheid in acht nemen en hebben genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken en hebben gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, staan wij niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. BOAG wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer BOAG links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat wij op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar onze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door BOAG niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
BOAG behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle informatie die op of via deze website wordt aangeboden (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOAG of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Wijzigingen
BOAG behoudt zich het recht voor de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Capelle aan den IJssel, 14 maart 2019

BOAG BV
Rivium Quadrant 211
2909 LC Capelle aan den IJssel
Postbus 8595
3009 AN Rotterdam
T +31 (0)10 209 35 35
info@boag.com