Oppervlaktemeting (NEN 2580) en Tekeningenbeheer

Een NEN 2580 meting geeft de opdrachtgever een exacte en geüniformeerde opgave van het aantal vierkante meters van een gebouw.

Middels een vastgestelde norm worden desgevraagd op basis van digitale tekeningen of werkelijk ingemeten gebouwsituaties de exacte oppervlakte bepaald. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende definities zoals Bruto vloeroppervlakte, het Netto Vloer Oppervlakte, het Vrij verhuurbaar oppervlakte en het Gebruikersoppervlakte. De rapportages worden ingericht conform de NEN 2580 normering en specifieke wensen van de klant. Zo kunnen desgevraagd Unit-overzichten of overzichten per gebruiksfunctie worden toegevoegd aan de rapportage. De gewaarmerkte rapportage biedt duidelijke uitgangspunten voor bijvoorbeeld verhuurbesprekingen.

De werkwijze en de daarbij behorende certificaten kennen verschillende classificaties conform de NEN 2580 norm:

 • Meetcertificaat A
 • Meetcertificaat B
 • Meetcertificaat C

Met deze drie verschillende typen meetcertificaten wordt, bij verschillende uitgangspunten, het onderscheid duidelijk met betrekking tot de betrouwbaarheid van een meting.

Meetcertificaat A

 • Uitgangspunt: gebouw ter plaatse gecontroleerd of ingemeten
 • Meting vanaf: alle soorten plattegrondtekeningen
 • Controle ter plaatse: ruimten gecontroleerd op functie, maten gecontroleerd of ingemeten
 • Nauwkeurigheid: hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten en hoog ten opzichte van de werkelijke situatie

Meetcertificaat B

 • Uitgangspunt: gebouw niet ter plaatse gecontroleerd, in aanbouw, verbouw, uitvoeringsgereed
 • Meting vanaf: bestek-, uitvoerings-, werk- en/of revisietekeningen
 • Controle ter plaatse: n.v.t. of ruimten gecontroleerd op functie
 • Nauwkeurigheid: hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten, maar onbekend ten opzichte van de werkelijke situatie.

Gelet op de fase waarin de tekening(en) zijn gemaakt, kan worden aangenomen dat er slechts een geringe afwijking te verwachten is ten opzichte van de werkelijkheid. Dit kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld. Tevens kunnen functies van ruimten zijn gewijzigd, wat de VVO kan beïnvloeden

Meetcertificaat C:

 • Uitgangspunt: gebouw in ontwerpfase
 • Meting vanaf: voorlopige of definitieve ontwerptekeningen
 • Controle ter plaatse: n.v.t.
 • Nauwkeurigheid: hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten, maar hypothetisch ten opzichte van de werkelijke situatie.

Tekeningenbeheer

Het op orde hebben en houden van bouwkundige en installatietechnische tekeningen, maar ook van specifieke (facilitaire) tekeningen van vloerafwerking of inrichting, leidt tot enorm tijdsbesparing voor facilitaire organisatie. Bovendien verkleint het de kans op fouten. BOAG biedt een systeem aan waarmee versie beheer en de mogelijkheid om op willekeurig iedere plek uw specifieke tekeningen digitaal op te roepen zeer eenvoudig wordt. Tevens kan zij ondersteunen bij het opschonen en rubriceren van uw (digitale) tekeningen.

Hulp nodig bij Oppervlaktemeting (NEN 2580)?

Wij kunnen u helpen met het bepalen van het juiste traject. Sander Halkes MRICS is de persoon die u hier meer over kan vertellen.

Stuur Sander een bericht Of Laat u terugbellen
Gerelateerd nieuws
Opbrengst fietstocht voor Ride for the Roses is 2.627,00 euro!

Vijf sportieve collega’s fietsten zondag 9 september onder de...

Projectmanager Esther Penders over loopbaan bij BOAG

Na het afronden van haar studie CME aan de...

Student Ruimtelijke Ontwikkeling loopt 10 weken stage bij BOAG

Tijdens een oriënterende onderzoeksstage van 10 weken wil Daline...

Soortgelijke projecten

Bekijk alle projecten
Bestaande bouw

Meerjarenonderhoudsplan Politiebureau Den Haag

Opstellen NEN 2767 rapport Politiebureau Den Haag

Verkennend huisvestingsonderzoek Vemedia & Imgroma

Nieuwbouw

NEN 2580 WTC Den Haag

Opstellen NEN 2580 voor WTC Den Haag

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.