Oppervlaktemeting (NEN 2580) en Tekeningenbeheer

Een NEN 2580 meting geeft de opdrachtgever een exacte en geüniformeerde opgave van het aantal vierkante meters van een gebouw.

Middels een vastgestelde norm worden desgevraagd op basis van digitale tekeningen of werkelijk ingemeten gebouwsituaties de exacte oppervlakte bepaald. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende definities zoals Bruto vloeroppervlakte, het Netto Vloer Oppervlakte, het Vrij verhuurbaar oppervlakte en het Gebruikersoppervlakte. De rapportages worden ingericht conform de NEN 2580 normering en specifieke wensen van de klant. Zo kunnen desgevraagd Unit-overzichten of overzichten per gebruiksfunctie worden toegevoegd aan de rapportage. De gewaarmerkte rapportage biedt duidelijke uitgangspunten voor bijvoorbeeld verhuurbesprekingen.

De werkwijze en de daarbij behorende certificaten kennen verschillende classificaties conform de NEN 2580 norm:

 • Meetcertificaat A
 • Meetcertificaat B
 • Meetcertificaat C

Met deze drie verschillende typen meetcertificaten wordt, bij verschillende uitgangspunten, het onderscheid duidelijk met betrekking tot de betrouwbaarheid van een meting.

Meetcertificaat A

 • Uitgangspunt: gebouw ter plaatse gecontroleerd of ingemeten
 • Meting vanaf: alle soorten plattegrondtekeningen
 • Controle ter plaatse: ruimten gecontroleerd op functie, maten gecontroleerd of ingemeten
 • Nauwkeurigheid: hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten en hoog ten opzichte van de werkelijke situatie

Meetcertificaat B

 • Uitgangspunt: gebouw niet ter plaatse gecontroleerd, in aanbouw, verbouw, uitvoeringsgereed
 • Meting vanaf: bestek-, uitvoerings-, werk- en/of revisietekeningen
 • Controle ter plaatse: n.v.t. of ruimten gecontroleerd op functie
 • Nauwkeurigheid: hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten, maar onbekend ten opzichte van de werkelijke situatie.

Gelet op de fase waarin de tekening(en) zijn gemaakt, kan worden aangenomen dat er slechts een geringe afwijking te verwachten is ten opzichte van de werkelijkheid. Dit kan echter niet met zekerheid worden vastgesteld. Tevens kunnen functies van ruimten zijn gewijzigd, wat de VVO kan beïnvloeden

Meetcertificaat C:

 • Uitgangspunt: gebouw in ontwerpfase
 • Meting vanaf: voorlopige of definitieve ontwerptekeningen
 • Controle ter plaatse: n.v.t.
 • Nauwkeurigheid: hoog ten opzichte van de tekening(en) waarvan is gemeten, maar hypothetisch ten opzichte van de werkelijke situatie.

Tekeningenbeheer

Het op orde hebben en houden van bouwkundige en installatietechnische tekeningen, maar ook van specifieke (facilitaire) tekeningen van vloerafwerking of inrichting, leidt tot enorm tijdsbesparing voor facilitaire organisatie. Bovendien verkleint het de kans op fouten. BOAG biedt een systeem aan waarmee versie beheer en de mogelijkheid om op willekeurig iedere plek uw specifieke tekeningen digitaal op te roepen zeer eenvoudig wordt. Tevens kan zij ondersteunen bij het opschonen en rubriceren van uw (digitale) tekeningen.

Hulp nodig bij Oppervlaktemeting (NEN 2580)?

Wij kunnen u helpen met het bepalen van het juiste traject. Ing. Mark Voorwinde B.ec, is de persoon die u hier mee over kan vertellen.

Stuur Mark een bericht Of Laat u terugbellen
Gerelateerd nieuws
HOERA! De nieuwe BOAG website staat live!

Precies een week geleden klonken de champagneglazen op het...

Penta bouwt modulair

Een uitbreiding van uw (school)gebouw realiseren met modulaire bouw...

Een vraag aan: Ton Heijmans

Welke stad gaat volgens jou actief om met verdichting,...

Soortgelijke projecten

Bekijk alle projecten
Bestaande bouw

Onderwijspanden Albeda College

Opstellen NEN 2767 rapport voor onderwijspanden Spinozaweg en Haastrechtstraat

Bestaande bouw

Algemene ondersteuning BOOR

Algemene ondersteuning stichting BOOR bij huisvestinggerelateerde activiteiten

Bestaande bouw

TDD EVE Portfolio

Technisch Due Dilligence EVE portfolio

Wist u dat

BOAG sinds 1989

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.