Conditiemeting (NEN 2767)

Binnen de onderhoudspraktijk van Nederland is inmiddels de conditiemethodiek de standaard. Deze genormeerde methode (NEN 2767) is inmiddels beproefd en en wordt succesvol ingezet als instrument voor het opstellen van een MJOP.

Voordeel van deze methode (boven de algemene inspectie), is dat het een geüniformeerde methode is die objectiviteit mogelijk maakt en
onderhoudsactiviteiten gestuurd kunnen worden op de feitelijke kwaliteit (=conditie) van gebouwdelen. Hierdoor kan beter gestuurd worden op de juiste inzet van middelen en op de kwaliteit van het vastgoed.

De NEN 2767 conditiemeting methodiek is gestoeld op het identificeren van gebreken. Dus de kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin gebreken waarneembaar zijn. (Hoe minder gebreken hoe beter de kwaliteit) De conditiemethode beoordeelt gebouwelementen (zoals bijvoorbeeld de gevel) op drie afzonderlijke aspecten (gebrekenparameters):

  • Omvang,
  • Intensiteit
  • Ernst.

Omvang, Intensiteit en Ernst

Omvang is de hoeveelheid waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale beschouwde hoeveelheid, uitgedrukt in een percentage van het bouw- of installatiedeel volgens NEN 3699 of het volume van een bouw- of installatiedeel dat moet worden vervangen om het gebrek op te lossen. De intensiteit indicator die aangeeft in welk stadium (begin, gevorderd, eindstadium) het gebrek zich bevindt. De ernst is de mate van invloed van het gebrek op het functioneren van het bouw- of installatiedeel (Gering, serieus, ernstig)

Eindscore

De combinatie van bovengenoemde parameters leidt tot een uiteindelijke conditiescore te weten:

  • 1  = Uitstekende conditie. Incidenteel geringe gebreken.
  • 2 = Goede conditie. Incidenteel beginnende veroudering.
  • 3 = Redelijke conditie. Plaatselijk zichtbare veroudering; Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar.
  • 4 = Matige conditie. Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar.
  • 5 = Slechte conditie. De veroudering is onomkeerbaar.
  • 6 = Zeer slechte conditie. Niet meer te classificeren onder conditie 5.

Deze conditieniveaus kunnen ook geaggregeerd worden zodat uiteindelijk een kwaliteitsniveau per asset wordt verkregen. Dit biedt weer goede input voor strategische afwegingen met betrekking tot het vastgoed.

Met behulp van deze meting wordt een geüniformeerde kwaliteit vastgesteld die eenvoudig kan worden gemonitord. BOAG beschikt hiervoor over de software O-prognose, geactualiseerde kostendatabase bestanden en maakt gebruik van Tablets voor de opname van gebreken.Desgevraagd kan ook een klantlicentie worden verkregen om de onderhoudsinformatie ook online te kunnen raadplegen.

Hulp nodig bij Conditiemeting (NEN 2767)?

Wij kunnen u helpen met het bepalen van het juiste traject. Danny Koning is de persoon die u hier mee over kan vertellen.

Stuur Danny een bericht Of Laat u terugbellen
Gerelateerd nieuws
HOERA! De nieuwe BOAG website staat live!

Precies een week geleden klonken de champagneglazen op het...

Penta bouwt modulair

Een uitbreiding van uw (school)gebouw realiseren met modulaire bouw...

Een vraag aan: Ton Heijmans

Welke stad gaat volgens jou actief om met verdichting,...

Soortgelijke projecten

Bekijk alle projecten
Bestaande bouw

Witte de Withstraat 50

Opstellen NEN 2767 rapport voor VVE Witte de Withstraat te...

Verkennend huisvestingsonderzoek Vemedia & Imgroma

Bestaande bouw

Masterplan Albeda College

Adviseur directie huisvesting en facilitair.

Wist u dat

BOAG sinds 1989

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.