Conditiemeting (NEN 2767)

Binnen de onderhoudspraktijk van Nederland is inmiddels de conditiemethodiek de standaard. Deze genormeerde methode (NEN 2767) is beproefd en en wordt succesvol ingezet als instrument voor het opstellen van een MJOP.

Voordeel van deze methode (boven de algemene inspectie), is dat het een geüniformeerde methode is die objectiviteit mogelijk maakt:
onderhoudsactiviteiten kunnen gestuurd worden op de feitelijke kwaliteit (=conditie) van gebouwdelen, op de juiste inzet van middelen en op de kwaliteit van het vastgoed.

De NEN 2767 conditiemeting methodiek is gestoeld op het identificeren van gebreken. Dus de kwaliteit wordt bepaald door de mate waarin gebreken waarneembaar zijn (Hoe minder gebreken, des te beter de kwaliteit). De conditiemethode beoordeelt gebouwelementen (zoals bijvoorbeeld de gevel) op drie afzonderlijke aspecten (gebrekenparameters):

  • Omvang
  • Intensiteit
  • Ernst.

Omvang, Intensiteit en Ernst

Omvang is de mate waarin het desbetreffende gebrek zich manifesteert ten opzichte van de totale beschouwde hoeveelheid, uitgedrukt in een percentage van het bouw- of installatiedeel volgens NEN 3699 of het volume van een bouw- of installatiedeel dat moet worden vervangen om het gebrek op te lossen.

De indicator intensiteit geeft aan in welk stadium (begin, gevorderd, eindstadium) het gebrek zich bevindt.

De ernst is de mate van invloed van het gebrek op het functioneren van het bouw- of installatiedeel (Gering, serieus, ernstig).

Eindscore

De combinatie van bovengenoemde parameters leidt tot een uiteindelijke conditiescore te weten:

  • 1  = Uitstekende conditie. Incidenteel geringe gebreken.
  • 2 = Goede conditie. Incidenteel beginnende veroudering.
  • 3 = Redelijke conditie. Plaatselijk zichtbare veroudering; Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar.
  • 4 = Matige conditie. Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar.
  • 5 = Slechte conditie. De veroudering is onomkeerbaar.
  • 6 = Zeer slechte conditie. Niet meer te classificeren onder conditie 5.

Deze conditieniveaus kunnen ook geaggregeerd worden zodat uiteindelijk een kwaliteitsniveau per asset wordt verkregen. Dit biedt weer goede input voor strategische afwegingen met betrekking tot het vastgoed.

Met behulp van deze meting wordt een geüniformeerde kwaliteit vastgesteld die eenvoudig kan worden gemonitord. BOAG werkt met de O-prognose software en met geactualiseerde kostendatabasebestanden.  Voor de opname van gebreken maken we gebruik van tablets. .Desgevraagd kan een klantlicentie worden verkregen om de onderhoudsinformatie ook online te kunnen raadplegen.

Hulp nodig bij Conditiemeting (NEN 2767)?

Wij kunnen u helpen met het bepalen van het juiste traject. Pim van Ravensteijn is de persoon die u hier meer over kan vertellen.

Stuur Pim een bericht Of Laat u terugbellen
Gerelateerd nieuws
Geslaagde uitbreiding Fioretti College Teylingen

BOAG is adviseur van de Stichting Fioretti Teylingen bij...

Onze nieuwe projectmanager: Rick van Tiel

Op 1 mei is ir. Rick van Tiel begonnen...

‘Brede kennis is bepalend voor een duurzame fit’

BOAG is veelal regisseur in de voorbereiding en realisatie...

Soortgelijke projecten

Bekijk alle projecten
Bestaande bouw

Witte de Withstraat 50

Opstellen NEN 2767 rapport voor VVE Witte de Withstraat te...

Transformatie

Toekomstbestendig ontwikkelplan duurzame huisvesting Clusius Hoorn

Begin 2018 is besloten door Clusius College Hoorn om te...

Bestaande bouw

Ondersteuning facilitaire diensten Capelle a.d. IJssel

Ondersteuning bij het professionaliseren van het onderhoudsbeheer door de afdeling...

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.