Advies Onderhoudsbeleid

Onderhoudsbeleid richt zich op het vertalen van zowel organisatiebeleid en daarvan afgeleid vastgoedbeleid in een strategie om vastgoed te onderhouden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in maatregelen voor de korte en lange termijn.

BOAG adviseert organisaties bij het formuleren van concrete doelstellingen en vertaling in maatregelen en plannen. Belangrijke elementen van de advisering zijn:

  • Het gewenst en gerealiseerde kwaliteitsniveau van het onderhoud in meetbare specificaties
  • Onderhoudsstrategie in relatie tot de vastgoedstrategie op gebouwniveau: Wat betekent het voor het onderhoud als panden verlaten, verkocht, uitgebreid, gerenoveerd, aangehuurd etc. worden. Hierbij is het van belang dat we een goede inschatting kunnen maken van omvang en noodzakelijke activiteiten maar vooral ook risico-inschatting: Welke activiteiten kan ik uitstellen of laten vervallen en welk risico loop ik dan op het terrein van: kwaliteit, veiligheid, vervolgschade etc..
  • Financiële component: Het bepalen van de omvang van onderhoudsuitgaven, spreiding of juist clustering van activiteiten en eventuele fondsvorming / dotaties. Deze kunnen worden gebaseerd op het eigen MJOP of op een door BOAG opgesteld MJOP.
  • Uitvoeringsbeleid: een kader voor de uitvoering: bepalen welke randvoorwaarden moeten worden gesteld aan onderhoudsuitvoering: bijvoorbeeld welke periodes, welke verstoring van primaire proces wordt geaccepteerd, mate van uitbesteding.
  • Opstellen jaarplannen: op basis van voorgaande keuzes kan een concreet jaarplan worden ontwikkeld op basis waarvan de vastgoed/facilitaire afdeling het onderhoud kan (laten) uitvoeren.

Bij voorkeur gebruikt BOAG onderhoudsplannen die met O-prognose zijn opgesteld. Hiermee kunnen verschillende onderhoudsscenario’s worden uitgewerkt en vertaald in financiële effecten. MJOP’s van andere leveranciers kunnen uiteraard ook worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Desgevraagd kunnen de MJOP’s ook worden opgesteld door BOAG.

Hulp nodig bij Advies onderhoudsbeleid?

Wij kunnen u helpen met het bepalen van het juiste traject. Sander Halkes MRICS is de persoon die u hier meer over kan vertellen.

Stuur Sander een bericht Of Laat u terugbellen
Gerelateerd nieuws
BOAG breidt team uit met komst van Bastiaan Muilwijk

Bastiaan Muilwijk (40) is als projectmanager in dienst getreden...

Start bouw woontoren OurDomain Rotterdam Blaak (voormalige woontoren Bright)

In februari 2019 wordt gestart met de bouw van...

Johan de Vries statutair directeur en aandeelhouder BOAG

Ing. Johan de Vries MSc. (46) is benoemd tot...

Soortgelijke projecten

Bekijk alle projecten
Bestaande bouw

Uitbreiding Nordwin College, Sneek

In opdracht van Nordwin College werd locatie VMBO-groen Sneek verbouwd...

Nieuwbouw

De Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman

Bestaande bouw

Algemene ondersteuning BOOR

Algemene ondersteuning stichting BOOR bij huisvestinggerelateerde activiteiten

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.