Advies Onderhoudsbeleid

Onderhoudsbeleid richt zich op het vertalen van zowel organisatiebeleid als daarvan afgeleid vastgoedbeleid in een strategie om vastgoed te onderhouden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in maatregelen voor de korte en lange termijn.

BOAG adviseert organisaties bij het formuleren van concrete doelstellingen en vertaling in maatregelen en plannen. Belangrijke elementen van de advisering zijn:

  • Het gewenst en gerealiseerde kwaliteitsniveau van het onderhoud in meetbare specificaties.
  • Onderhoudsstrategie in relatie tot de vastgoedstrategie op gebouwniveau: Wat betekent het voor het onderhoud wanneer panden verlaten, verkocht, uitgebreid, gerenoveerd, aangehuurd etcetera worden. Hierbij is het van belang dat we een goede inschatting kunnen maken van omvang en noodzakelijke activiteiten maar vooral ook risicoinschatting: Welke activiteiten kan ik uitstellen of laten vervallen en welk risico loop ik dan op het terrein van kwaliteit, veiligheid, vervolgschade etcetera.
  • Financiële component: het bepalen van de omvang van onderhoudsuitgaven, spreiding of juist clustering van activiteiten en eventuele fondsvorming/dotaties. Deze kunnen worden gebaseerd op het eigen MJOP of op een door BOAG opgesteld MJOP.
  • Uitvoeringsbeleid als kader voor de uitvoering: bepalen welke randvoorwaarden moeten worden gesteld aan onderhoudsuitvoering, bijvoorbeeld welke periodes, welke verstoring van primaire proces wordt geaccepteerd, mate van uitbesteding.
  • Opstellen jaarplannen: op basis van voorgaande keuzes kan een concreet jaarplan worden ontwikkeld dat de grondslag is voor onderhoudsplannen van de vastgoed/facilitaire afdeling.

Bij voorkeur gebruikt BOAG onderhoudsplannen die met O-prognose zijn opgesteld. Hiermee kunnen verschillende onderhoudsscenario’s worden uitgewerkt en vertaald in financiële effecten. MJOP’s van andere leveranciers kunnen uiteraard ook worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Desgevraagd kunnen de MJOP’s ook worden opgesteld door BOAG.

Hulp nodig bij Advies onderhoudsbeleid?

Wij kunnen u helpen met het bepalen van het juiste traject. ing. Rutger Raateland is de persoon die u hier meer over kan vertellen.

Stuur Rutger een bericht Of Laat u terugbellen
Gerelateerd nieuws
Executive manager/senior projectmanager Francis Alba Heijdenrijk versterkt BOAG-team

Francis Alba Heijdenrijk werkt vanaf april als executive manager/senior...

Bouw OurDomain Rotterdam Blaak gestart

In aanwezigheid van betrokken partijen en genodigden is op...

Michel van Gageldonk, de nieuwe projectmanager bij BOAG

Per 1 april is Michel van Gageldonk (1973) bij...

Soortgelijke projecten

Bekijk alle projecten
Transformatie

Toekomstbestendig ontwikkelplan duurzame huisvesting Clusius Hoorn

Begin 2018 is besloten door Clusius College Hoorn om te...

Verkennend huisvestingsonderzoek Vemedia & Imgroma

Bestaande bouw

Detachering Stichting BOOR

Interim hoofd van de afdeling huisvesting en facilitair.

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.