Projectmanagement

Bij het ontwerpen en realiseren van huisvestingsprojecten zijn vele partijen betrokken. Naast de opdrachtgever spelen – al naar gelang de aanpak van een project - gebruikers, projectontwikkelaars, gemeentelijke instanties, de architect en overige adviseurs een rol.

BOAG heeft zeer ruime ervaring in het management van projecten voor de markt, maar ook voor specifieke gebruikers. Ontwikkelen voor de markt vraagt om de kennis van de werkwijze van ontwikkelaars, beleggers en overheden en in hun klanten en kennis van de planeconomie. Voor specifieke gebruikers geldt een sterk inlevingsvermogen en maatwerk en worden de specifieke eisen van de organisatie van meet af aan in het ontwerpproces meegenomen. In veel gevallen gaat de vraag naar nieuwe huisvesting of aanpassing van bestaande huisvesting samen met organisatieveranderingen. Deze organisatieveranderingen oefenen vaak in sterke mate invloed uit op de huisvesting en andersom.

Projectmanagement. Balans in factoren en belangen

Als opdrachtgever bent u ervoor verantwoordelijk dat de huisvesting voldoet aan de gestelde eisen en op tijd en binnen budget wordt gerealiseerd. BOAG ondersteunt u met het selecteren, contracteren en aansturen van de vele partijen, het bewaken van de te leveren kwaliteit en eventueel het monitoren van de wisselwerking tussen de organisatie- en huisvestingsveranderingen.

BOAG legt voor aanvang van een project de fasering, overlegstructuren, taken en verantwoordelijkheden van alle partijen vast. Factoren als tijd, kwaliteit, geld, organisatie en informatie spelen daarin een belangrijke rol. Als vertegenwoordiger van de opdrachtgever vinden we de juiste balans tussen deze factoren en de verschillende meningen en belangen.

Ontwerp-, aanbesteding- en uitvoeringsfase

BOAG bouwt of ontwikkelt niet zelf. Wel selecteren (en desgewenst contracteren) we de architect, constructeur, installatie adviseur, bouwfysisch adviseur en andere en sturen het ontwerpteam aan (Ontwerpmanagement) en verzorgen we de volledige (Europese) aanbesteding. In de uitvoeringsfase bieden wij directievoering en toezicht op de bouw. Aansturing vindt dusdanig plaats, dat projecten binnen de afgegeven kaders en garanties worden gerealiseerd.

BOAG verzorgt projectmanagement naar wens:
• Projectorganisatie Traditioneel
• Projectorganisatie inclusief ontwerprisico
• Projectorganisatie inclusief ontwerp- en budgetrisico
• Projectmanagement activiteitenpakket

Hulp nodig bij Projectmanagement?

Wij kunnen u helpen met het bepalen van het juiste traject. Ing. André Leeuwis MRICS is de persoon die u hier meer over kan vertellen.

Stuur André een bericht Of Laat u terugbellen
Gerelateerd nieuws
Basisschool de Joannes opgeleverd

De aannemer Schenkelbouw was op de eerste dag van...

BOAG in 2019 wederom geregistreerd als RICS Regulated Firm

Ook voor 2019 heeft de directie haar geloofsbrieven ingediend...

Officiële opening Domus Magnus woonzorglocatie De Boschstede in ‘s-Hertogenbosch

Eind juni, net na de start van de zomer,...

Soortgelijke projecten

Bekijk alle projecten
Bestaande bouw

Burgemeester van Walsumweg

Projectmanagement voor de uitvoering voor grootschalig schilderwerk

Renovatie

Krasnapolsky Hotel

Grootschalige renovatie en verbouw van het Grand Hotel Krasnapolsky te...

Revitalisatie en uitbreiding Winkelcentrum Oranjerie te Apeldoorn

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.