Ontwerpmanagement

De ontwerpmanager van BOAG zal samen met u (of uw projectmanager) het ontwerpteam samenstellen en daaraan leidinggeven met als doel om tot de optimale vertaling te komen van de vraagspecificatie (PvE).

De ontwerpmanager wordt hierbij ondersteund door adviseurs, waaronder zonodig het bouwkostenmanagement van BOAG. Het ontwerpproces is pas dan succesvol afgerond als het ontwerp binnen de kaders van de vraagspecificatie en het budget kunnen leiden tot realisatie.

Werkzaamheden ontwerpmanager

De werkzaamheden van de ontwerpmanager variëren bij het begeleiden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever.

Werkzaamheden begeleiding opdrachtnemer

• Het binnen de kaders van het UAV-GC contract (laten) opstellen van de benodigde documenten die ervoor zorgen dat de voorgestelde maatregelen in het DO en UO terecht komen.
• Indien nodig, verantwoordelijk voor het opstellen en indienen van de benodigde VTW’s.
• Het, samen met de projectmanager en hoofd uitvoering binnen budget sturing geven aan het ontwerpteam.
• Het voorzitten van de ontwerpvergaderingen.
• Het samen met de projectmanager bewaken van de uitgangspunten van het UAV-GC contract in relatie tot de werkzaamheden van de combinatie. Dit op het gebied van procedures, budget, planning en kwaliteit.
• Samen met BOAG bouwkostenmanagement sturen op kostenefficiency in de verdere planvorming.
• Optreden als eerste contactpersoon.

Werkzaamheden begeleiding opdrachtgever

• Indien nodig, verantwoordelijk voor het opstellen van een vraagspecificatie of ambitiedocument.
• Het voorstellen en selecteren van ontwerpdisciplines en contracteren namens opdrachtgever
• Het sturing geven aan het ontwerpteam en voorzitten van ontwerpvergaderingen.
• Samen met BOAG bouwkostenmanagement sturen op kostenefficiency in de planvorming.
• Optreden als eerste contactpersoon van de opdrachtgever richting ontwerpers en betrokken instanties.
• Het in fases (laten) verzorgen van de ontwerpen van Structuurontwerp (SO), naar Voorontwerp (VO), naar Definitief Ontwerp (DO) en bestekken of contractstukken t.b.v. een aanbesteding (afhankelijk van de te kiezen contractvorm) en bouwvergunningstukken.

Hulp nodig bij Ontwerpmanagement?

Wij kunnen u helpen met het bepalen van het juiste traject. Ir. Johan Deur is de persoon die u hier mee over kan vertellen.

Stuur Johan een bericht Of Laat u terugbellen
Gerelateerd nieuws
HOERA! De nieuwe BOAG website staat live!

Precies een week geleden klonken de champagneglazen op het...

Persbericht 21 november 2017 – Bouw woontoren BRIGHT van start

Vrijdag 10 november 2017 zijn de contracten getekend, tussen...

Penta bouwt modulair

Een uitbreiding van uw (school)gebouw realiseren met modulaire bouw...

Soortgelijke projecten

Bekijk alle projecten

Plantoets extramurale woon-zorg voorziening voor zorginstelling Cavent

Nieuwbouw kantoor en warehouse voor Hikvsion Europe

Bestaande bouw

Burgemeester van Walsumweg

Projectmanagement voor de uitvoering voor grootschalig schilderwerk

Wist u dat

BOAG sinds 1989

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.