Projectmanagement

Bij het ontwerpen en realiseren van huisvestingsprojecten zijn vele partijen betrokken. Naast de opdrachtgever spelen – al naar gelang de aanpak van een project - gebruikers, projectontwikkelaars, gemeentelijke instanties, de architect en overige adviseurs een rol.

BOAG heeft zeer ruime ervaring in het management van projecten voor de markt, maar ook voor specifieke gebruikers. Ontwikkelen voor de markt vraagt om de kennis van de werkwijze van ontwikkelaars, beleggers en overheden en in hun klanten en kennis van de planeconomie. Voor specifieke gebruikers geldt een sterk inlevingsvermogen en maatwerk en worden de specifieke eisen van de organisatie van meet af aan in het ontwerpproces meegenomen. In veel gevallen gaat de vraag naar nieuwe huisvesting of aanpassing van bestaande huisvesting samen met organisatieveranderingen. Deze organisatieveranderingen oefenen vaak in sterke mate invloed uit op de huisvesting en andersom.

Projectmanagement. Balans in factoren en belangen

Als opdrachtgever bent u ervoor verantwoordelijk dat de huisvesting voldoet aan de gestelde eisen en op tijd en binnen budget wordt gerealiseerd. BOAG ondersteunt u met het selecteren, contracteren en aansturen van de vele partijen, het bewaken van de te leveren kwaliteit en eventueel het monitoren van de wisselwerking tussen de organisatie- en huisvestingsveranderingen.

BOAG legt voor aanvang van een project de fasering, overlegstructuren, taken en verantwoordelijkheden van alle partijen vast. Factoren als tijd, kwaliteit, geld, organisatie en informatie spelen daarin een belangrijke rol. Als projectmanager bouw en vertegenwoordiger van de opdrachtgever vinden we de juiste balans tussen deze factoren en de verschillende meningen en belangen.

Ontwerp-, aanbesteding- en uitvoeringsfase

BOAG bouwt of ontwikkelt niet zelf. Wel selecteren (en desgewenst contracteren) we de architect, constructeur, installatie adviseur, bouwfysisch adviseur en andere en sturen het ontwerpteam aan (Ontwerpmanagement) en verzorgen we de volledige (Europese) aanbesteding. In de uitvoeringsfase bieden wij directievoering en toezicht op de bouw. Aansturing vindt dusdanig plaats, dat projecten binnen de afgegeven kaders en garanties worden gerealiseerd.

BOAG verzorgt projectmanagement naar wens:
• Projectorganisatie Traditioneel
• Projectorganisatie inclusief ontwerprisico
• Projectorganisatie inclusief ontwerp- en budgetrisico
• Projectmanagement activiteitenpakket

Meer weten over bouwmanagement?

Onze managing director ing. Johan de Vries MSc kan u vertellen wat wij voor u kunnen betekenen.

Email Johan Bel mij
Relevante projecten

De andere projectmanagers die BOAG sterk maken

Bekijk ons team
ing. Francis Alba Heijdenrijk manager Directievoering en toezicht/senior projectmanager
ing. Jeroen van Egmond projectmanager
ing. Marcel van Erven senior projectmanager uitvoering
ir. Michel van Gageldonk projectmanager
Rik ter Haar senior projectmanager uitvoering/directievoerder
Robbert den Hartog projectmanager
ing. Patricia van Hest-Osseweijer sectormanager/senior projectmanager
Ashwin Jhingoer projectmanager
Marcel Karel projectmanager uitvoering
Jasmijn Klingens projectmanager
ing. Johan Knook senior projectmanager
Ton Lansbergen senior projectmanager uitvoering
Marc Mattheijer senior projectmanager
ing. Bastiaan Muilwijk projectmanager
Peter Paulissen senior projectmanager uitvoering
ir. Esther Penders projectmanager/ huisvestingsadviseur
ing. Boris Plukaard projectmanager
ir. Daniel Spiessens senior projectmanager
ir. Rick van Tiel projectmanager
ir. Amanda Verschuur projectmanager
ing. Thomas van den Wijngaard projectmanager uitvoering

Wist u dat

Onafhankelijk bouwadvies- en managementbureau

Al sinds 1989 staan we van concept tot ontwerp en van directievoering tot nazorg onze opdrachtgevers ten behoeven van hun huisvestingsopgaven bij.

BETROKKEN

Wij zijn en blijven betrokken bij de maatschappij. Met oog voor meerdere belangen gaan we samenwerkingen aan, bewegen we mee met ontwikkelingen en kijken we naar de toekomst.